Rundt omkring i Aarhus, har vi etableret tre hellesteder. Et hellested er et opholdssted i byen, der er indrettet særligt til udsatte borgere. Der findes et hellested i Nåleparken på Sydhavnen, på Ny Banegårdsgade og på Vester Allé. Alle tre hellesteder er etableret i dialog med de hjemløses landsorganisation SAND.

Baglandet
Kontaktsted for mennesker, der har været anbragt uden for hjemmet

Café Parasollen
Selvejende institution med driftsaftale med Aarhus Kommune

Det blå sted
Blå Kors - en kristen, social hjælpeorganisation

Døgnvarmestuen
Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation

Gadecaféen virker ikke - prøv i stedet Gadecaféen Aarhus | Aarhus | Facebook
Selvejende institution

Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Kommunalt tilbud

Muhabet
Multikulturelt værested fortrinsvis for voksne flygtninge og indvandrere med psykisk sygdom
Drives af en frivillig forening med socialt og humanitært formål

Mødestedet Gudrunsvej
Kommunalt tilbud

Naapiffik Aarhus Kommune
Værested primært for udsatte grønlændere
Kommunalt tilbud

Naapiffik
Værested primært for udsatte grønlændere
Drives i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Aarhus Kommunes Naapiffik

Nordbyen, forsorgs- og samværstilbud
Kommunalt tilbud

Pitstop omsorgscenter
Røde Kors - en frivillig organisation, der hjælper mennesker i nød

Projekt UDENFOR
Café og medbyg
Privat gadeplansindsats samt videns- og formidlingsindsats i forhold til udsatte borgere

Reden
Anonymt være- og rådgivningssted for kvinder
KFUK's sociale arbejde - medlemsorganisation med fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark

SAND's bisidderkorps
Interesseorganisation for hjemløse og tidligere hjemløse

SIND Mandagsklub
Landsdækkende forening for psykisk sundhed

Besøgsven fra SIND
Frivillige besøgsvenner til psykisk sårbare
Landsdækkende forening for psykisk sundhed

Værestedet i Jægergårdsgade
Kommunalt tilbud