Gennem hjælp til selvhjælp, har vi fokus på den enkeltes evne til at mestre sit liv og navigere hen mod at få vigtige personlige mål opfyldt. Vi støtter borgerne i at have et meningsfuldt og tilfredsstillende liv ud fra hans eller hendes håb, drømme og ønsker.

Vores indsatser

Råd og vejledning

Center for Mestring består af en Koordinationsenhed, der er indgangen til alle vores ydelser. Koordinationsenheden fordeler sagerne videre til de forskellige afdelinger og indsatser og tilbyder råd og Vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Mestringsvejledning

Mestringsvejledning (tidligere bostøtte), til borgere over 18 år i eget hjem, der på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp. Mestringsvejledning er tidsbegrænset, og vi lægger en plan for støtten sammen med dig.

Læs mere om mestringsvejledning

Specialiseret mestringsvejledning

Vores specialteam giver specialiseret mestringsvejledning/bostøtteindsats til særligt udsatte borgere, der har behov for omfattende støtte, men som ikke trives med at bo i et botilbud eller et bofællesskab.

Læs mere om specialiseret mestringsvejledning

Opgangsfællesskaber

8 opgangsfællesskaber af meget forskellig karakter og med varierende medarbejderstøtte. 

Værestedet Jægergårdsgade

Et fællesskab for borgere, som er fyldt 18 år og har dybe psykiske og sociale problemer. Borgere, der har store misbrugsproblemer, er også velkomne.

Læs mere om Værestedet Jægergårdsgade

Opsøgende funktioner

Opsøgende funktioner i form af Gadesygeplejerskerne, Det Opsøgende team og De Sociale Viceværter.

Læs mere under Opsøgende Indsatser

Forsorgstilbud til unge

Midlertidigt forsorgstilbud til unge 18-30 år, der er hjemløs eller i risiko for hjemløshed. Vores forsorgstilbud hedder Grønnegade og Projekt Havnen. Grønnegade beskrives under Ungeindsatsen.

Læs mere om Ungeindsatsen

Projekt Havnen

Helhedsorienteret støtte og udviklingsindsats til unge hjemløse, der er 18-29 år. Den unge vil typisk have et liv i kaos og opleve ikke at blive rummet i andre tilbud. Indsatsen tager afsæt i Housing First-tilgangen.

Læs mere om Projekt Havnen

Team for Æresrelaterede Konflikter

Team for Æresrelaterede Konflikter tilbyder en koordineret og målrettet indsats for borgere, der er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Læs mere om Team for Æresrelaterede Konflikter

Sådan får du adgang til tilbuddene

Du kan selv henvende dig til alle tilbuddene, bortset fra mestringsvejledning og opgangsfællesskaberne. Dem skal du henvises til af din sagsbehandler.

Lovgrundlaget

Alle vores tilbud drives efter Serviceloven (SEL). Råd og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere gives efter § 10. Mestringsvejledning  og opgangsfællesskaber tilbydes efter § 85. Opsøgende funktioner drives efter § 12 (gadesygeplejerskerne) og § 99 (Det Opsøgende Team og De Sociale Viceværter). Værestedet drives efter § 104. De midlertidige forsorgstilbud til unge 18-30 år, Grønnegade og Projekt Havnen tilbydes efter SEL §§ 110 og 107.