Vi laver fx ungehandleplaner, uddannelseskoordinering og specialiserede handicapindsatser for 15-29-årige, og vi hjælper unge, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, psykiske vanskeligheder eller misbrug.

Målet er, at den unge støttes i og kvalificeres til at gå i gang med en ordinær uddannelse, eller at få afklaret arbejdsevnen med henblik på planlægning af den videre indsats mod beskæftigelse.