Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Varetager uddannelsesvejledning for alle unge, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. UU vejleder alle elever i grundskolen og følger de unge frem til de fylder 25 år.

Læs mere på UU's hjemmeside

STU
Målgruppevurdering og tilrettelæggelse af ’Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse’ (STU) for unge med særlige behov

Uddannelsesplaner til FGU
Målgruppevurdering og udarbejdelse af uddannelsesplaner for unge, der skal påbegynde FGU

Alléskolen
Står for undervisning på 8. og 9. klasses niveau til socialt og fagligt udsatte unge

Vi har desuden myndighed under LAB – loven (lov om aktiv beskæftigelse) for borgere i alderen 18-30 år, der er tættest på uddannelse.

Endelig har vi de boligsociale beskæftigelsesrettede indsatser, den forebyggende kriminalitetsindsats, God løsladelse og Ungeindgangen på Kalkværksvej 10, herunder Visitation og målgruppeindplacering af nye ledige unge mellem 18-30 år.