STU
Målgruppevurdering og tilrettelæggelse af ’Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse’ (STU) for unge med særlige behov.

Læs mere om STU

Alléskolen
Står for undervisning på C og D klasses niveau til socialt og fagligt udsatte unge.

Læs mere om Alléskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetager uddannelsesvejledning for alle unge, der ikke har gennemført eller er gang med en ungdomsuddannelse. UU vejleder alle elever i grundskolen og følger de unge frem til de fylder 25 år.

Læs mere på Ungdommens Uddannelsesvejledningens hjemmeside

Derudover varetager vi de boligsociale beskæftigelsesrettede indsatser, den forebyggende kriminalitetsindsats, God løsladelse og Ungeindgangen på Kalkværksvej 10, herunder Visitation og målgruppeindplacering af nye ledige unge mellem 18-29 år.