Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til, blandt andet, udvikling af færdigheder, håndtering af hverdagen, sociale problemer, indhold i hverdagen og at finde rundt i systemet. Vi matcher desuden til relevante frivillige tilbud, gruppeforløb og andre tilbud i kommunen af forskellig art.

Tilbuddet skal bidrage til at forebygge og afklare den enkelte borgers udfordringer gennem ikke-visiterede forløb og med fokus på beskæftigelse, bolig, uddannelse og et meningsfuldt liv. Tilbuddet samler beskæftigelsesrettede og sociale indsatser for målgruppen.

Formål

Formålet er at give borgerne én kommunal indgang, når de har brug for rådgivning eller social indsats. En stor del af borgerne kan få rådgivning eller tidsbegrænset støtte fra Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé. Vi har også mulighed for at inddrage andre af husets aktører eller anvise borgerne til myndighedscenter eller et andet tilbud, der vil være relevant for dem i forhold til deres funktionsevne.

Borgere, der har tilknytning til Psykiatriens Hus skal, som udgangspunkt, henvises til Psykiatriens Hus, idet opgaven for denne målgruppe, varetages her.

Lovgrundlag

Tilbuddet er etableret efter Servicelovens §82a, b og d.