Medlem af Aarhus Byråd (for Socialdemokratiet (S)) siden 1. januar 2006. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse siden 1. januar 2018.

Få en snak i øjenhøjde med social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz mandag den 18. januar 2021 i tidsrummet kl. 15.30-17.00.

Åben træffetid er ikke et klageorgan, men din mulighed for at møde rådmanden til en uformel snak om emner af generel karakter eller konkrete idéer til vores kommunale velfærdstilbud.

På grund af situationen med Coronavirus afvikles Åben træffetid virtuelt via Microsoft Teams. Du vil få tilsendt et link, som du bruger til at deltage i mødet.

Det er kun dig, rådmanden og en medarbejder fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, der deltager i mødet.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til raadmand@msb.aarhus.dk for at aftale et tidspunkt samt oplyse, hvad du gerne vil tale med rådmanden om.

Dagsorden, bilag og referater er tilgængelige for alle (dog ikke for lukkede dagsordenpunkter). Sager til rådmandsmødet vil typisk være indstillinger til Byrådet eller indstillinger af mere overordnet eller principiel karakter.

Som udgangspunkt kan du hver mandag klokken 15 finde dagsorden og bilag til rådmandsmødet. Rådmanden holder mødet onsdag formiddag. Referatet fra mødet kan du finde i næste uges dagsorden. Der laves beslutningsreferat af møderne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at drøftelserne på rådmandsmøderne kan betyde, at kommunen skal arbejde videre med sagen, og at sagen måske skal forelægges rådmandsmødet en gang til.

Gå til mødemateriale for 2021