Medlem af Aarhus Byråd (for Socialdemokratiet (S)) siden 1. januar 2006. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse siden 1. januar 2018.

Dagsorden, bilag og referater er tilgængelige for alle (dog ikke for lukkede dagsordenpunkter). Sager til rådmandsmødet vil typisk være indstillinger til Byrådet eller indstillinger af mere overordnet eller principiel karakter.

Som udgangspunkt kan du hver mandag klokken 15 finde dagsorden og bilag til rådmandsmødet. Rådmanden holder mødet onsdag formiddag. Referatet fra mødet kan du finde i næste uges dagsorden. Der laves beslutningsreferat af møderne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at drøftelserne på rådmandsmøderne kan betyde, at kommunen skal arbejde videre med sagen, og at sagen måske skal forelægges rådmandsmødet en gang til.

Gå til mødemateriale for 2019

Når en borger får hjælp eller støtte, skal støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Den professionelle indsats skal finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger.

Vi arbejder også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.