Planen skal sikre, at de forventede opgaver fremover kan løses inden for den økonomiske ramme.

Tilpasningsopgaven i Balanceplan 2020 vurderes at udgøre 90 millioner kroner. Hertil kommer tidligere besluttede tiltag på 50 millioner kroner, så det samlede opbremsningsbehov på 140 millioner kroner imødekommes.

Forvaltningens forslag til en balanceplan vendes på et møde med partierne i forligskredsen inden planen sendes ud i høring 15. januar 2020.

Mødemateriale m.m.