Oplyse om adresseændringer m.m.

Når du søger, og når du modtager hjælp, har du pligt til at give korrekte oplysninger. Senere ændringer i fx forhold omkring bolig, ægteskab eller arbejde skal du meddele din rådgiver. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri. 

Oplyse om økonomiske ændringer

Når du modtager hjælp, der er beregnet efter dine økonomiske forhold, skal du give besked til din rådgiver, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri.