Kan vi ikke  overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet, vil  du som ansøger få besked herom samt hvornår, du kan forvente en afgørelse.

I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, følger fristen for at træffe ny afgørelse de for de enkelte paragraffer, dog maksimalt fire uger.

Sagsbehandlingsfrister for Jobcenter Aarhus. Der er p.t ikke opgjort sagsbehandlingstider for jobcentret.

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse:
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Sygedagpenge:
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Ledighedsydelse: 
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Enkeltydelser (hjælp i særlige tilfælde):
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.
 • Personligt tillæg: 
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Arbejdsgiverrefusion (sygedagpenge, ved løntilskud og fleksjob):
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Aftale ved kronisk sygdom (§ 56-ordning): 
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger. 

 • Repatriering: 
  • Sagsbehandlingsfrist: Tre måneder.

 • Førtidspension: 
  • Sagsbehandlingsfrist: Tre måneder.

 • Seniorpension: 
  • Sagsbehandlingsfrist: Seks måneder.

 • Hjælpemidler og arbejdsredskaber:
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.

 • Revalidering:
  • Sagsbehandlingsfrist: 12 uger.

 • Løntilskud til førtidspensionister: 
  • Sagsbehandlingsfrist: Seks uger.

 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed (revalidend):
  • Sagsbehandlingsfrist: 26 uger. 

 • Ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik: 
  • Sagsbehandlingsfrist: 48 timers respons til arbejdsgiver.

Frister og tider (opgjort per 6. januar 2021) dækker sagsbehandlingstiden for ansøgningssager afgjort i 2. halvår 2020 for sagsbehandling inden for følgende områder:

 • Økonomisk støtte for at undgå anbringelse m.v. (Lov om Social Service § 52a, stk. 1, nr. 1, 2, 3).
  • Sagsbehandlingsfrist: Otte uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

 • Økonomisk støtte i forbindelse med prævention (Lov om Social Service § 11, stk. 4, nr. 2).
  • Sagsbehandlingsfrist: Fire uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

 • Udgifter i forbindelse med konsulentbistand (Lov om Social Service § 11, stk. 4, nr. 1).
  • Sagsbehandlingsfrist: Fire uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

 • Socialpædagogisk fripladstilbud når det må anses for særligt påkrævet, at barnet har ophold i dagtilbud eller klub (Dagtilbudsloven § 43).
  • Sagsbehandlingsfrist: Otte uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

Sagsbehandlingstiderne opgøres hvert halve år. 

Frister og tider (opgjort per 6. januar 2021) dækker sagsbehandlingstiden for ansøgningssager afgjort i 2. halvår 2020 for sagsbehandling inden for følgende områder:

 • Merudgiftsydelse - månedligt standardbeløb (Lov om Social Service § 41).
  • Sagsbehandlingsfrist: Otte uger.
  • Sagsbehandlingstid: 13 uger. 

 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap (Lov om Social Service § 42).
  • Sagsbehandlingsfrist: 12 uger.
  • Sagsbehandlingstid: 12 uger.

 • Ledsageordning for 12- til 18-årige (Lov om Social Service § 45).
  • Sagsbehandlingsfrist: Fire uger.
  • Sagsbehandlingstid: Otte uger.

 • Hjemmetræning (Lov om Social Service § 32a).
  • Sagsbehandlingsfrist: Seks måneder. 
  • Sagsbehandlingstid: Ingen sager.

 • Ansættelse af nærtstående til pasning af barn med handicap eller alvorlig syg (Lov om Social Service § 118).
  • Sagsbehandlingsfrist: Fire uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Ingen sager.

 • Personlig hjælp og pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning – (Lov om social service § 44, jf. §§83, 84 stk. 1, 86 stk. 2).
  • Sagsbehandlingsfrist: 12 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Ni uger.

Sagsbehandlingstiderne opgøres hvert halve år.

Frister og tider (opgjort per 6. januar 2021) dækker sagsbehandlingstiden for ansøgningssager afgjort i 2. halvår 2020 for sagsbehandling inden for følgende områder

 • Midlertidigt ophold på krisecenter for kvinder (Lov om Social Service § 109).
  • Sagsbehandlingsfrist: Samme dag
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

Sagsbehandlingstiderne opgøres hvert halve år.

Frister og tider (opgjort per 6. januar 2021) dækker sagsbehandlingstiden for ansøgningssager afgjort i 2. halvår 2020 for sagsbehandling inden for følgende områder:

 • Tilbud om behandling af stofmisbrugere (Lov om Social Service § 101):
  • Sagsbehandlingsfrist: To uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t.

 • Bostøtte i eget hjem (Lov om Social Service § 85):
  • Sagsbehandlingsfrist: 12 uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ni uger.

 • Bostøtte i bofællesskab (Lov om Social Service § 85): 
  • Sagsbehandlingsfrist: 14 uger.
  • Sagsbehandlingstid: 11 uger.

 • Længerevarende botilbud (Lov om Social Service § 108):
  • Sagsbehandlingsfrist: 14 uger.
  • Sagsbehandlingstid: Ni uger.

 • Midlertidigt botilbud (Lov om Social Service § 107):
  • Sagsbehandlingsfrist: 14 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Syv uger. 

 • Merudgiftsdækning (Lov om Social Service § 100):
  • Sagsbehandlingsfrist: 12 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: 13 uger.

 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (Lov om Social Service § 102):
  • Sagsbehandlingsfrist: 10 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data.

 • Aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service § 104):
  • Sagsbehandlingsfrist: 10 uger.  
  • Sagsbehandlingstid: 22 uger. 

 • Forsorgstilbud (Lov om Social Service § 110):
  • Sagsbehandlingsfrist: Samme dag.  
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data p.t. 

 • Borgerstyret Personlig Assistance – BPA (Lov om Social Service § 96):
  • Sagsbehandlingsfrist: 18 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: 19 uger. 

 • Ledsagerordning for voksne (Lov om Social Service § 97):
  • Sagsbehandlingsfrist: Seks uger.
  • Sagsbehandlingstid: Fem uger. 

 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (Lov om Social Service § 102):
  • Sagsbehandlingsfrist: 10 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data.

 • Beskyttet beskæftigelse (Lov om Social Service § 103):
  • Sagsbehandlingsfrist: 10 uger. 
  • Sagsbehandlingstid: Ingen data.

Sagsbehandlingstiderne opgøres hvert halve år.