Du kan være med til at forme fremtidens sociale indsatser i Aarhus Kommune. Byrådet har nemlig bedt om en plan for en bæredygtig udvikling af socialpolitikken, hvor vi gennem styrkede samarbejde og faglig udvikling rækker ud efter målet om, at Aarhus skal være en god by for alle.

Aarhus skal være en god by for alle. Sådan lyder vores mantra, når vi taler om det Aarhus, vi vil have i dag og vil skabe for fremtiden. Men det er stadig ikke alle i byen, der har det godt. Der er et voksende antal hjemløse, voksne med psykisk sygdom, borgere med fysiske og kognitive handicaps samt børn og unge med ondt i livet. Der er med andre ord for mange, som ikke trives, som savner gode fællesskaber og nære relationer og som ikke har succes med uddannelse eller arbejde.

Skal vi de nye og voksende problemer til livs, har vi altså brug for nye redskaber og nye metoder. Derfor lægger vi op til en reel nytænkning af socialområdet i Aarhus med en social bæredygtighedsplan.