Sådan laver vi tilfredshedsundersøgelser

Konceptet for tilfredshedsundersøgelserne består af et kort spørgeskema med ti spørgsmål om borgernes oplevede tilfredshed og udvikling. Til Sociale Forhold og Beskæftigelses målgruppe er det afgørende, at undersøgelsen er kortfattet og let at besvare. Når vi laver spørgeskemaerne, inddrager vi både ledelse, medarbejdere og borgere, og når vi gennemfører dataindsamlingen for de forskellige målgrupper, tilbyder vi alle borgere den hjælp de har brug for for at kunne deltage.

Fælles for alle tilfredshedsundersøgelser er, at vi sikrer borgerne fuld anonymitet, og at personalet ikke påvirker borgerne i svarsituationen - heller ikke, når de får hjælp til besvarelsen. Det er også vigtigt, at undersøgelsernes resultater kan bruges, derfor tilstræber vi en enkel og brugervenlig rapportering af resultaterne på forskellige niveauer i forvaltningen, så både ledelse og medarbejdere kan lære af resultaterne.


De seneste tilfredshedsundersøgelser

Tilfredshedsundersøgelser gennemføres systematisk, så de mest indgribende indsatser undersøges i løbet af en treårig periode.

Vi betragter undersøgelserne som overordnede indikatormålinger, der giver et fingerpeg om tilfredsheden. Men resultaterne af en måling står ikke alene. Undersøgelserne følges altid op af en dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør, og en plan for at styrke kvaliteten. Hvis der er bemærkelsesværdige resultater, kan vi, det efterfølgende år, lave mere kvalitative undersøgelser for at forstå resultaterne. På den måde bruger vi tilfredshedsundersøgelserne til at forbedre indsatsen og give gode erfaringer videre.

Tilfredshedsrapporter 2018