Hver år er omkring 500 elever og studerende på et praktikophold i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vi tilbyder praktikpladser til mange forskellige uddannelser – på både professionsbachelor-, erhvervs- og universitetsniveau.

Vi er et professionelt uddannelsessted med vægt på at uddanne kvalificerede medarbejdere til at løse fremtidens velfærdsopgaver.