• Vi ser et velfungerende læringsmiljø som altafgørende for kvaliteten af uddannelsen i praksis. Vi definerer læringsmiljøet som summen af muligheder for læring. Læring er, hvordan du bedst lærer, både på det faglige, det sociale og det personlige plan, og hvordan du selv tager ansvar for egen læring.
 • Vejledning af praktikanter er en prioriteret opgave. Du vil derfor møde uddannede vejledere, som er udvalgt og dedikeret til opgaven. En vejlederstandard sikrer, at du får den vejledning, dit studie tilsigter.
 • Tværfagligt studienetværk.

Vi tilbyder praktik til 110 pædagogstuderende om året. Praktikken er en del af at dit samlede forløb på uddannelsen. VIA University College udbyder pædagoguddannelsen.

Vi tilbyder praktik inden for studieretningen Social- og Specialpædagogik.

Der er mulighed for følgende praktikker:

 1. praktik (ulønnet) i 36 dage med fokus på pædagogisk praksis.
 2. praktik (lønnet) 26 uger med fokus på relation og kommunikation.
 3. Praktik (lønnet) 26 uger med fokus på samarbejde og udvikling.
 4. praktik (ulønnet) 16 dage i forbindelse med Bachelorprojekt.

Eksempler på praktiksteder i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

 • Døgntilbud til børn og familier.
 • Dag- og døgntilbud til voksne med psykiske vanskeligheder.
 • Forsorgstilbud til hjemløse samt udsatte unge og voksne.
 • Dag- og døgntilbud til voksne med handicap.

I praktikken får du:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.

Læs mere om pædagoguddannelsen og find information om optagelse på VIA´s hjemmeside

Vi tilbyder praktik til 100 socialrådgiverstuderende om året. Praktikken er en del af at dit samlede forløb på uddannelsen. VIA University College udbyder socialrådgiveruddannelsen.

Praktikken er i uddannelsens fjerde semester og er ulønnet, men du opretholder din SU. Praktikpladserne tildeles af uddannelsen.

Eksempler på praktiksteder i Sociale Forhold og Beskæftigelse: 

 • Dagpenge og kontanthjælp
 • Integration og fleksjob
 • Unge og uddannelse
 • Døgntilbud til børn og familier
 • Dag- og døgntilbud til voksne med psykiske vanskeligheder
 • Forsorgstilbud til hjemløse samt udsatte unge og voksne
 • Misbrugsbehandling
 • Dag- og døgntilbud til voksne med handicap
 • Myndighedscentre

I praktikken får du:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.

Læs mere om socialrådgiveruddannelsen og find information om optagelse på VIA's hjemmeside

Sociale Forhold og Beskæftigelse er med til at uddanne 173 social- og sundhedsassistenter hvert år. Ansættelse sker i Sundhed og Omsorg, hvor du har første del af din praktik. Anden del af praktikken, som er psykiatripraktikken, er en kombination mellem ophold på socialpsykiatriske tilbud og pleje-omsorgstilbud.

Eksempler på praktikpladser i Sociale forhold og Beskæftigelse:

 • Socialpsykiatriske døgntilbud.
 • Kultur og Aktivitetssteder.
 • Støtte i eget hjem for borgere med psykiatriske problemstillinger.
 • Forsorgstilbud for hjemløse.
 • Café i fx Alkoholbehandlingen eller Rejsecaféen.

I praktikken får du:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.

Se, hvordan du søger en elevplads i Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder praktik til 28 sygeplejestuderende om året. Praktikken er en del af at det samlede uddannelsesforløb på Sygeplejeuddannelsen.

Sygeplejeuddannelsen udbydes af VIA University College. Praktikkerne i Sociale Forhold og Beskæftigelse er i uddannelsens 4. og 6. semester.

Fokus i praktikken er psykiatrisk sygepleje med den toning, der er i semesteret. Henholdsvis situationsbestemt kommunikation og tværprofessionalitet i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Eksempler på praktiksteder i Sociale Forhold og Beskæftigelse:

 • Akut og opsøgende indsatser.
 • Alkoholbehandlingen.
 • Bostøtte.
 • Socialpsykiatriske boformer.
 • Misbrugsbehandlingen.

I praktikken får du:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.

Læs mere om sygeplejeuddannelsen og find information om optagelse på uddannelsen på VIA's hjemmeside

Vi tilbyder praktik til 16 ergoterapeutstuderende om året. Praktikken er en del af at dit samlede forløb på uddannelsen. VIA University College udbyder ergoterapeutuddannelsen.

Praktikken er i uddannelsens 4., 5. eller 6. semester og ulønnet. Du opretholder din SU under praktikforløbet. Praktikpladserne tildeles af uddannelsen.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har faste aftaler med ergoterapeutuddannelsen om følgende praktiksteder:

 • Center for bostøtte i eget hjem. Bostøtte er en målrettet rehabiliteringsindsats for voksne med psykiske vanskeligheder, som enten bor i eget hjem eller i et bofællesskab.
 • Forsorgshjem Østervang. Forsorgstilbud til hjemløse og udsatte Unge og voksne


I praktikken får du:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.

Læs mere om ergoterapeutuddannelsen og find information om optagelse på VIA's hjemmeside

I Sociale Forhold og Beskæftigelse har du mulighed for solid uddannelse og gode læringsmuligheder. Vi tilbyder et 2-årigt administrativt uddannelsesforløb inden for kontoruddannelsen Offentlig Administration.

I din elevtid vil du blive uddannet i vores forskellige afdelinger.

Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder:

 • Veluddannede vejledere og et struktureret læringsforløb.
 • Tværfaglige studiegrupper og netværk.
 • Løn under hele uddannelsen.

Arbejdstid

I dit praktikforløb er arbejdstiden 37 timer om ugen. Løn efter HK´s overenskomst for elever med Offentlig Administration.

Se mere om lønvilkår på HK's hjemmeside

Krav

Inden ansættelse skal eleven have bestået en af følgende uddannelser:

 • HG, EUX – Business kontor (rettet mod kontoruddannelse).
 • HHX som skal suppleres med 5 ugers EUD-S forløb (til kontoruddannelse).
 • STX, HF og HTX – suppleret med enten HGS på 12 uger eller EUD-S på 10 uger (til kontoruddannelse).

Se ledige stillinger som kontorelev i Aarhus Kommune

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguidens hjemmeside

Vi har en del praktikanter i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Det er lidt forskelligt, hvordan praktikopholdet kommer i stand.

Flere steder slår vi muligheden for praktikophold op på hjemmesiden, når det er aktuelt. Andre steder bliver der indgået en praktikaftale på baggrund af uopfordrede ansøgninger fra kandidater. 

Skriv en ansøgning

Ønsker du en praktikplads i Sociale Forhold og Beskæftigelse, vil vi opfordre dig til at lave lidt research på opgaver og organisering i MSB. Med afsæt i det kan du skrive en ansøgning, som er målrettet et område, indeholder informationer om, hvad du kan tilbyde samt har af ønsker til praktikperiode, timetal mv.

Det kan være, at du er særligt interesseret i social- eller beskæftigelsesfaglige emner. Det kan også være, at du er mere orienteret mod overordnede/tværgående problemstillinger som fx kommunikation, økonomi, digitalisering eller HR. Det skal din ansøgning afspejle.

Send din ansøgning til os via sikker post – se Kontakt os.