Én indgang for uddannelsesinstitutioner til Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Uddannelsesteamet er bindeled mellem uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne. Det overordnede samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Sociale Forhold og Beskæftigelse behandles også i uddannelsesteamet.

Uddannelsesteamet varetager:

  • Aftaler af principiel betydning for praktikforløbene.
  • Formidling af kontakter i forbindelse med studieaktiviteter (fx dataindsamling, bachelorprojekter), der ligger ud over de faste praktikker.

Uddannelsesteamet kan også hjælpe med at finde løsninger, hvis der er problematiske praktikforløb, som rækker ud over det almindelige samarbejde mellem praktiksted og uddannelsesinstitution.