Handleplanen beskriver både tilgange til dét at uddanne fremtidens medarbejdere og hvordan, vi opbygger gode læringsmiljøer.

Den prioriterede uddannelsesopgave er organiseret via lokal forankrede praktikudvalg. En kvalitetsaftale sikrer gode læringsforhold for studerende og elever. Uddannelsesteamet understøtter praktikudvalgene og de konkrete praktikforløb på tværs af Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Materiale