Er du som fagperson er bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du en særligt pligt til at kontakte os. 

Du skal bruge en anden browser end Internet Explorer, fx Chrome.

Det er vigtigt, at du er så konkret som muligt: Hvad har du set og hørt, hvad går din bekymring på etc. 
Når du har indgivet din underretning, vil fagfolk vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil vi drøfte underretningen med forældrene.