Er du som fagperson er bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du en særligt pligt til at kontakte os. 

Det er vigtigt, at du er så konkret som muligt: Hvad har du set og hørt, hvad går din bekymring på etc. 
Når du har indgivet din underretning, vil fagfolk vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil vi drøfte underretningen med forældrene.

Til fagpersoner i Børn og Unge.

Hovedprincippet i samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge er, at den, der ser problemet har ansvaret for at handle. Erfaringer viser, at netværksmøder med familien skaber et fælles og tillidsfuldt afsæt for det videre samarbejde omkring barnet.

Det betyder, at hvis du arbejder som fagperson i Børn og Unge, skal du sende en anmodning om at holde netværksmøde, og du skal tage stilling til, om din bekymring er stor eller lille, og om der er tale om en underretning. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte underetningsenheden.

Du finder mere info og skema til netværksmøde på kommunens intranet. 

Hvis du har mistanke om vold eller overgreb, skal du altid sende en underretning. Retter mistanken sig mod barnets nære relationer, må forældrene ikke blive orienteret om underretningen.

Som ansat i Børn og Unge kan du finde mere information og skema til netværksmøde på dit intranet. Ellers kan du anmode om et netværksmøde under boksen Eksterne links.