Den kommunale styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU)

Aarhus Kommune er værtskommune for KOSU-sekretariatet, som sikrer den administrative koordinering mellem kommunerne i Region Midtjylland på sundhedsområdet.

I KOSU-regi deltager direktøren for Sundhed og Omsorg i møder i 'Den kommunale styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region'. Sundhedschefen deltager i møder i 'Den kommunale sundhedsstrategiske gruppe'. 

Dagsordener, bilag og referater er tilgængelige på KOSU's hjemmeside

Aarhusklyngen

Som en del af Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i Region Midtjylland er samarbejdsforummet 'Aarhusklyngen' oprettet mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. Under Aarhusklyngen deltager direktøren for Sundhed og Omsorg i møder i 'Direktørforum' og i Forretningsudvalget.

Læs referater fra møder i Aarhusklyngen

Vil du vide mere om Sundhedsaftalen?