Her kan du finde referater fra HAU-møderne

Udvalget har ansvaret for og opgaven med at sikre og arbejde strategisk med fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø i Sundhed og Omsorg.

 Hvad er HovedMedarbejderUdvalget (HMU)?