Udvalget har til opgave at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Udvalget skal bl.a. arbejde for at sikre at der på alle arbejdspladser etableres et fleksibelt indflydelsessystem, så alle medarbejdere sikres medindflydelse og medbestemmelse.

HMU består af 18 medlemmer: 6 ledelsesrepræsentanter, 10 medarbejderrepræsentanter, og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Direktøren er formand for udvalget, næstformanden vælges af og mellem medarbejderrepræsentanterne. Direktøren udpeger ledelsesrepræsentanterne, mens de faglige organisationer udpeger medarbejderrepræsentanterne.