Vores medarbejdere sørger bl.a. for træning og rehabilitering, drift af folkehuse og plejehjem, aktivitets- og sundhedsfremmetilbud og meget mere. I Sundhed og Omsorg vil vi give magten tilbage til borgerne i Aarhus Kommune. Velfærdssamfundet er ikke bare et forsikringsselskab, men et samfund funderet på medborgerskab og nærhed. Vi vil give borgerne mere magt med udgangspunkt i det fællesskab, der er fundamentet i velfærden. Vi kalder det samfund, Kærlig Kommune.

 

Nøgletal

  • Der er godt 49.000 borgere i Aarhus Kommune over 65 år
  • Knap 12.000 borgere modtager personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje eller træning fra Sundhed og Omsorg
  • Der er 51 plejehjem med plads til i alt 2.200-2.300 beboere
  • Der er ca. 1.300 ældreboliger i Aarhus Kommune
  • Der er ca. 6.200 ansatte i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg svarende til ca. 5.000 fuldtidsstillinger