Vores medarbejdere sørger bl.a. for træning og rehabilitering, drift af folkehuse og plejehjem, aktivitets- og sundhedsfremmetilbud og meget mere. I Sundhed og Omsorg vil vi give magten tilbage til borgerne i Aarhus Kommune. Velfærdssamfundet er ikke bare et forsikringsselskab, men et samfund funderet på medborgerskab og nærhed. Vi vil give borgerne mere magt med udgangspunkt i det fællesskab, der er fundamentet i velfærden. Vi kalder det samfund, Kærlig Kommune.

Magasinet Mening

Nøgletal

  • 6500 aarhusianere modtager hjælp i eget hjem 
  • Der er 51 plejehjem med plads til 2.300 beboere
  • Der er visiteret 50.000 hjælpemidler fordelt på 27.000 borgere
  • Der er over 7000 medarbejdere i Sundhed og Omsorg