Sundhed og Omsorg har fem forvaltningsenheder: Sundhed og Forebyggelse (herunder bl.a. sundhedsenheder og Folkesundhed), Pleje og Rehabilitering (herunder hjemmeplejen), Ældre og Omsorg (herunder plejehjem), Strategi og Udvikling (herunder folkehuse) og endelig Økonomi og Bygninger

Chefteamet består af direktøren og de fem forvaltningschefer.  

Organisationsdiagram som pdf

Se video om Sundhed og Omsorg