Sundhed og Omsorg ændrer sin organisering pr. 1. juni 2021, og den nuværende Sundhedsenhed bliver til tre forvaltningsenheder for hhv. sundhed, hjemmepleje og plejehjem. Det nye chefteam (forvaltningschefer og direktør) tiltræder allerede 1. april 2021.

Organisationsdiagrammet viser den aktuelle organisering (dog er sket ændringer på flere lederposter).

Overordnet organisering

Rådmand Jette Skive (DF) og direktør Hosea Dutschke leder magistratsafdelingen, som består af afdelingerne: Sundhed, Økonomi og Strategi & Udvikling.

Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg

 

Se en film om hvordan Sundhed og Omsorg er organiseret: