Sundhed og Omsorg har fået ny organisering pr. 1. juni 2021, og der er bl.a. oprettet tre nye forvaltningsenheder: Sundhed og Forebyggelse (herunder bl.a. Folkesundhed), Pleje og Rehabilitering (herunder hjemmeplejen) og Ældre og Omsorg (herunder plejehjem). Det nye chefteam (forvaltningschefer og direktør) tiltrådte 1. april 2021.

Ny organisering i Sundhed og Omsorg pr. 1. juni 2021

Organisationsdiagram for Sundhed og Omsorg opdateret 05-01-2022

Organisationsdiagram som pdf