Kan vi ikke overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet, vil du som ansøger få besked herom samt hvornår, du kan forvente en afgørelse.

I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, følger fristen for at træffe ny afgørelse de for de enkelte paragraffer, dog maksimalt fire uger.

 • Pleje, generelt:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
 • Praktisk hjælp, Indkøb:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 10 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
 • Praktisk hjælp, Rengøring og tøjvask:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 15 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 12 hverdage.
  • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
 • Madservice:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Skift af leverandør: 7 hverdage (1 uge)
 • Genoptræning uden indlæggelse:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 3 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 4 hverdage.
 • Vedligeholdelsestræning:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
 • Sygepleje:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister, sygeplejerskens vurdering.
 • Omsorgstandpleje og tandproteser:
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.
 • Boligindretning, små ændringer (fx toiletstøtter og fjernelse af dørtrin):
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 25 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
 • Boligindretning, mindre ændringer (fx større rampesystem, skylle-tørretoilet, automatisk døråbner, loftlift og gelænder):
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 70 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
 • Boligindretning, store og omfattende ændringer (fx dørudvidelse, platformslift og ombygning, altså ændringer der kræver byggeteknisk bistand og/eller byggetilladelse):
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 150 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
 • Ældrebolig
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister.
 • Plejehjem
  • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker et specifikt plejehjem.
 • Personlige hjælpemidler, brystproteser, diabetes- og stomihjælpemidler:
  • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: stomihjælpemidler: Senest 3 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: diabeteshjælpemidler: Senest 4 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: brystproteser: Senest 5 hverdage.
 • Øvrige personlige hjælpemidler:
  • Tidsfrist for visitation: Senest 20 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Afhængig af produkt og leverandør.
 • Hjælpemidler til udlån, type 2:
  • Tidsfrist for visitation: Senest 25 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 hverdage.
 • Hjælpemidler til udlån, type 3:
  • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere og kommunens lagerbeholdning.
 • Forbrugsgoder:
  • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen leveringstid, da borger som oftest selv indkøber forbrugsgodet.
 • Korttidsplads
  • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
 • Afløsning og aflastning.
  • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
 • Pasning af nærtstående med betydeligt handicap mv.
  • Tidsfrist for visitation: Senest 10 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Arbejdsgiver skal senest 6 uger før orloven have besked.
 • Plejevederlag - pasning af døende.
  • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
 • Handicapbiler, ansøgning om dækning af reparationsudgifter på særlig indretning:
  • Tidsfrist for visitation: Samme dag.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
 • Handicapbiler, ansøgning om tilskud til særlig indretning i egen bil, hvor der ikke samtidigt er søgt om lån til bilen:
  • Tidsfrist for visitation: 1 til 4 uger.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
 • Handicapbiler, ansøgning om lån til køb af bil 1. gang samt ansøgning om fritagelse for grøn ejerafgift eller vægtafgift:
  • Tidsfrist for visitation: 1 til 6 måneder, særlige situationer op til 12 måneder.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
 • Kørselsordninger, handicapkørsel.
  • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 10 hverdage (Midttrafik)
 • Kørselsordninger, kørsel til læge/speciallæge.
  • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
  • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.