I foråret 2017 underskrev Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og VIA University College en treårig samarbejdsaftale, der har fokus på at inddrage relevant faglig viden, relevante metoder, uddannelsesbehov og samfundsmæssige udviklingstendenser. De to organisationer har siden i et innovativt og praksisnært samarbejde specifikt sat fokus på, at sundhedsfaglige professionsstuderende i deres praktik uddannes til tværfagligt og borgernært samarbejde.

Metoden, der er anvendt i dette samarbejde, er KL´s innovationsmodel for bruger- og medarbejderdreven innovation. Det betyder, at det er borgeres, studerendes og medarbejderes paradokser, udfordringer og dilemmaer, der arbejdes med. I forløbet er der udsprunget et væld af idéer og drivkraft til at udvikle sundhedsfaglige uddannelser og det nære sundhedsvæsen. Alt sammen af stor relevans for borgere, studerende og medarbejdere, da de ved hvor skoen ”trykker”.

Samarbejdet mellem de to organisationer har over årene udviklet sig og har til dato resulteret i en bred vifte af tiltag, der understøtter og udvikler de studerendes læring i teori og praksis - samtidigt med at det har øget systematikken i samarbejdet. Samarbejdet ledes af en tværorganisatorisk styregruppe.