For at skabe et overblik over de gennemførte aktiviteter fra foråret 2017 til januar 2020 er disse samlet i et ”Aktivitets Blueprint for samarbejdsaftale mellem Sundhed & Omsorg og VIA”. I dette Blueprint er hver aktivitet påført et nummer.

Illustration af aktivitetsblueprint - linker til pdf med den fulde model

Hent Aktivitets-blueprint som pdf

I rapporten ”Gennemførte aktiviteter” er de gennemførte aktiviteter beskrevet nærmere.  

Samlede bilag