For at styrke samarbejdet omkring samarbejdsaftalen opstod idéen om at etablere et ambassadør-netværk med en repræsentant fra hver af de seks sundhedsfaglige uddannelser og en repræsentant fra hvert område i Sundhed og Omsorg. Disse ambassadører melder sig eller udpeges på baggrund af deres engagement i samarbejdet mellem de to organisationer, involvering i praktikforløb og interesse for at skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis. 

Ambassadørernes rolle er:

  • at bringe samarbejdsaftalen på bane i relevante daglige situationer
  • at være bindeled til styregruppen i arbejdet med at levendegøre samarbejdsaftalen
  • at have øje på mulige samarbejdsrelationer, mulige emner for bacheloropgaver, mulige former for vidensdeling, dilemmaer osv.

Ambassadører mødes til netværksmøder ca. tre gange årligt. På alle møder opleves en god energi, og der skabes værdifulde kontakter mellem medarbejdere i de to organisationer. F.eks. har netværket bidraget til, at der nu er oprettet nye praktikpladser til psykomotorikstuderende i Sundhed & Omsorg, hvor praktikforløbet har særligt fokus på ældre borgere – en mulighed som tidligere havde været meget vanskelig at etablere. Ligeledes har ambassadørgruppen understøttet udviklingen af og præciseringen af idéen ”Fremtidspleje-hjemmet” og projektidéen ”Den borgernære bioanalytiker”.

Ambassadørernes oplevelse af netværket

På spørgsmålet om hvad ambassadørerne tænker om netværket, udtrykker de eksempelvis følgende:

”Jeg synes at det er befordrende, at der er en aftale, som sætter fokus på samarbejde mellem de to organisationer og åbner op for udviklingsprojekter/prøvehandlinger - ja ligefrem efterspørger sådanne. Jeg synes det er godt, at der har været nogle ledere som kunne holde samarbejdet ved ilden og skabe rammer for samarbejdet”.

”Det er berigende at der på tværs, både blandt områder/enheder i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune - men også på tværs af professioner på VIA - kan erfaringsudveksles og skabes interessante og nye snitflader for samarbejde”.

”Jeg synes, ambassadørnetværket giver mig et større indblik i, hvad der rører sig uddannelsesmæssigt, og hvordan vi kan bruge hinanden; både på VIA og i Aarhus Kommune.”

”Ambassadørnetværket har for mig været en stor inspirationskilde, og det har åbnet mine øjne for Psykomotorikuddannelsen. Det har sikret os muligheden for en prøvehandling med en psykomotorikstuderende, som jeg i høj grad forventer kan bidrage til at sikre god omsorg og pleje for de demente borgere, som vi har. Derudover er det efter min optik altid givtigt at blive bevidst om, hvad der rører sig på skolerne og på uddannelserne”.

”Jeg synes […], at dette netværk kan være med til at skabe nogle muligheder for ikke alene at have samarbejde med uddannelsen, men også se på tværprofessionelle tiltag. Jeg prioriterer derfor højt at deltage i disse netværksmøder, der kan være med til at skabe disse udviklingstiltag”.

”Selvom vi har mødt modgang, og vi endnu ikke har fået oprettet praktikpladser for studerende på ernærings- og sundhedsuddannelsen, har netværket af ambassadører givet god mening. Det har sat spot på, at MSO arbejder mere systematisk og målrettet via Uddannelsesklyngen, og det bifalder jeg i høj grad - selv om der stadig er plads til forbedring nogle steder”.