Sundhed og Omsorg og VIA har et ønske om at arbejde med den idé, at sikre at studerende, undervisere og kliniske vejledere har opdateret viden om og, om muligt, sikres adgang til konkret at arbejde med velfærdsteknologiske hjælpemidler, der er udviklet til sundhedspraksis.

Imidlertid var der ikke adgang til viden om arbejdet med velfærdsteknologi på uddannelserne i det daværende VIA Sundhed og blandt kliniske vejledere/undervisere i Sundhed og Omsorg. Under samarbejdsaftalen gennemføres således en afdækning af området i de to organisationer.

Generelt fremstår det i denne afdækning, at gode kræfter på det velfærdsteknologiske område - såvel i undervisningen som i praktikken - arbejder på at understøtte de studerendes læring om velfærdsteknologi. Fra flere sider peges dog f.eks. på, at der er behov for, at dette område fortsat udvikles, så 1) der er bedre muligheder for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, 2) de studerende får mulighed for at ”lege” med velfærdsteknologi, 3) dedikerede undervisere får mere tid til at undervise i velfærdsteknologi, 4) undervisere har viden om den ledelsesmæssige strategi i forhold til teknologi i VIA Sundhed og 5) kliniske vejledere får adgang og kendskab til velfærdsteknologi.

Hent Afdækning af det velfærdsteknologiske område (pdf)

I efteråret 2018 og 2019 afholdes to leder-workshops, som primo 2020 fører til konstituering af en tværorganisatorisk velfærdsteknologisk styregruppe, som skal være retningsgivende og understøttende i forhold til det videre samarbejde på det velfærdsteknologiske område.