Efter idegenereringen på workshoppen i juni 2017 valgte Sygeplejerskeuddannelsen at arbejde videre med at planlægge og gennemføre en temauge med deling af undervisning mellem klinik og uddannelse. Fokus blev koblingen mellem VIAs undervisning i geriatri og demens og et samarbejde mellem en klinisk vejleder og en oplevelsesmedarbejder i Sundhed & Omsorg, der begge arbejdede med reminiscens sammen med sygeplejestuderende, der skulle lave livshistorieplakater til borgere der bor i plejehjem.

Efter monofaglig afprøvning tre gange, er arbejdet med livsplakater nu blevet et fast element på det tværprofessionelle spor for sygepleje- og ergoterapeutstuderende.

Evalueringen af denne prøvehandling pegede på et positivt udbytte for borgerne, da der var overvejende positive erfaringer ved tilbageleveringen af livsplakaterne til borgerne. Flere borger udtrykte direkte glæde, og hvor der var pårørende var disse også positive. Både studerende og teoretiske og kliniske undervisere anbefalede enstemmigt at forløbet integreres på de kommende 3. semestre.

Illustration af en livhistorieplakat

Her ses et eksempel på en livshistorieplakat – Oves livshistorie.