På workshoppen juni 2017 ønskede gruppen at arbejde på ansættelse af en klinisk vejleder for diætist studerende i Sundhed og Omsorg, da manglen herpå hindrer praktik for diætiststuderende i Aarhus Kommune. Ligeledes er intentionen at arbejde på, at kliniske diætiststuderende forsøgsvis indgår i studieunit på Vikærgården, Sundhed og Omsorg.

Ansættelse af en klinisk vejleder til diætiststuderende fordrer, at der i Sundhed & Omsorg budgetteres hermed. Der blev i 2018 udformet et budgetforslag, som dog ikke blev behandlet i byrådet, grundet anden prioritering på ældreområdet. I 2019 er forslaget således genfremsat i forbindelse med Aarhus Byråds budgetforhandlinger samt budgetlægning i Sundhed & Omsorg. Der er dog fortsat ikke afsat midler hertil.