Ambassadørnetværket har faciliteret, at der i Sundhed og Omsorg er etableret praktikpladser for psykomotorikstuderende – praktikpladser, hvor der er fokus på ældreområdet. Et eksempel på en prøvehandling i foråret 2018 er, at en psykomotorikstuderende i tre dage er i praktik på et plejehjem samtidigt med en sygeplejestuderende. Den kliniske vejleder, der leder prøvehandlingen, fortæller efterfølgende om forløbet:

”De to studerende var enige om, at de hver især har fået indblik i hinandens uddannelser og arbejde, og har kunnet give hinanden forskellige "fif" i forhold til den borgersituation, der var udvalgt til dem. Tværprofessionelt har det været en god kombination for begge parter […]. Den psykomotorikstuderende er kommet med forskellige observationer ved borgeren i forbindelse med plejesituationen. Hun har været meget konstruktiv i sine observationer:

  • Kommunikationen, non-verbal, guidning, girafsprog
  • Ansigtsudtryk ved vendinger i sengen, angste øjne
  • Tryghed, mere berøring
  • Dialog i processen
  • Hvor placerer jeg mig i rummet og i forhold til ergonomi som sygeplejestuderende eller
    hjælper?
  • Venepumpeøvelser
  • Spændinger i borgerens arme og ben, så det er svært at give tøj på.

Prøvehandlingen har været præget af stor respekt og nysgerrighed på hinandens arbejdsfelter”.

Senere har en psykomotorisk studerende været i praktik i 12 uger på et plejehjem med 60 beboere. Den studerende har her været en del af en tværprofessionel studieunit bestående af social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende og vejledere. I studieunit har elever og studerende aktivt brugt den psykomotorikstuderendes viden og kompetencer i forhold til råd og vejledning til egne borgere. Den psykomotorikstuderende har været med en sygeplejestuderende i en plejesituation for at observere og udvikle den studerendes ergonomi. Dette har været lærerigt for begge parter. Ligeledes har den psykomotorikstuderende deltaget i en IPLS -seance sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejestuderende arrangeret af vejlederne, hvilket gav de forskellige studerende større forståelse og indsigt i hinandens arbejdsområder.

På baggrund af disse positive erfaringer med psykomotorikstuderende i praktik i ældreplejen er der nu under samarbejdsaftalen etableret to faste praktikpladser med dette fokus i henholdsvis Område Midt og Område Nord i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune.