I 2014 indledtes et toårigt tværprofessionelt samarbejde i aktionsforskningsprojektet ”Vejledning af psykisk sårbare studerende” med deltagelse af tre projektansvarlige (to fra VIA UC samt en fra Sundhed & Omsorg) samt tre kliniske vejledere fra Område Midt for henholdsvis ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejestuderende samt en række studerende. Formålet med projektet var at styrke vejledernes kompetencer i vejledningen af psykisk sårbare studerende.

Baggrunden for projektet var vejledernes oplevelse af et stigende antal studerende med psykisk sårbarhed. Disse studerende havde svært ved at honorere de krav, der stilles til dem i praktikkerne, samt at de ofte ikke profiterede af den vejledningsform, som vejlederne traditionelt anvendte til de studerende.

I foråret 2019 er der med baggrund i nævnte projekt blevet publiceret to artikler:

I løbet af efteråret 2019 planlægger projektdeltagere fra Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelserne på VIA at afholde temadage om vejledning af psykisk sårbare studerende for vejledere for henholdsvis SOSU- og de sundhedsfaglige bacheloruddannelser. Temadagene afholdes primo 2020, og hvor projektdeltagerne underviser.