En af idéerne fra workshoppen juni 2017 var at udbrede viden om Psykomotorikuddannelsen og hvad faget kan tilføre sundhedssektoren. Workshoppen gav en erkendelse af, at denne viden kunne være gavnlig i kommunalt regi. I samarbejde med uddannelsen indsamles viden herom gennem kontakt til psykomotoriske terapeuter, der netop arbejder i kommunalt regi i Danmark. Mange psykomotoriske terapeuter bidrager meget positivt og interesserede i dette arbejde. Den indsamlede viden samt viden om uddannelsen indgår i udformningen af rapporten ”Psykomotoriske terapeuter – uddannelse, faglighed og arbejde inden for ældreområdet”. I fagbladet ”Psykomotorik” bringes artiklen ”Ny, grundig rapport om psykomotorisk arbejde på ældreområdet”: https://dap.dk/ny-grundig-rapport-om-psykomotorisk-arbejde-paa-aeldreomraadet. I artiklen er der nederst et link til selve rapporten.

Inspireret af ovennævnte formidlingsarbejdet har uddannelsen arbejdet videre med formidling af viden psykomotoriske terapeuters arbejde på følgende områder:

  • Børn og unge
  • Fødsel og efterfødsel
  • Handicap
  • Psykiatri
  • Smerter
  • Sundhed og omsorg


Disse beskrivelser kan ses på uddannelsens hjemmeside om mulige karriereveje på https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/psykomotorik/karriereunivers-psykomotorik