Som en prøvehandling har studerende på Bioanalytiker- og Sygeplejerskeuddannelserne været i en tværprofessionel og tværsektoriel praktik i Sundhed & Omsorg og på Aarhus Universitetshospital (AUH). Prøvehandlingen havde konkret fokus på borgere med hyppige urinvejsinfektioner, borgere med diabetes eller borgere i antikoagulationsbehandling.

De studerendes forløb var planlagt således, at de gennem fem dage fulgte hinanden; den sygeplejestuderende besøgte den bioanalytikerstuderende på Mikrobiologiske afdeling/ Biokemisk afdeling på AUH og modsat med besøg på et plejehjem. De studerende bliver samtidigt tilknyttet en borger med en sundhedsmæssig udfordring inden for et af ovennævnte fokusområder. Formålet for de studerende var at:

  1. Reflektere over begge professioner
  2. Lære af, om og med hinanden
  3. Udvikle måder at forbedre samarbejdet på nu og senere
  4. Styrke tværprofessionelt og –sektorielt samarbejde.

De studerendes fremlæggelser ses her på video:

Prøvehandling med fokus på diabetes

Prøvehandling med fokus på urinvejsinfektion

En af disse prøvehandlinger udvikler sig videre og resulterer i et tværprofessionelt bachelorprojekt, mellem bioanalytikerstuderende Olga Monchakivska samt sygeplejestuderende Katrine Funder Nielsen og Louise Flink Godthaab, der præsenteres her:

Bachelorprojekt ”Tværprofessionel kvalitetsudvikling – et samarbejde mellem bioanalytiker og sygeplejerske”

Sammenfattende for disse præsentationer kan siges, at de studerende har lært meget om, med og af hinanden:

”Gennem denne bachelor har vi været tæt sammen, og diskuteret og stået sammen om en borger, hvor der udviklede sig en tværfaglig fællesskabsfølelse. Og det at vi er så forskellige gør at vores modsætninger bliver synlige, så kan vi forklare hvem vi er og hvad vi står for og styrke vores faglige kompetencer. Vi er også enige om […], at vi ikke tidligere har oplevet så meget tværfagligt samarbejde, og vi har ikke haft megen viden om hinanden, selv om vi har haft teori om det”. - Bioanalytikerstuderende

”Vi har lært vildt mange ting af hinanden. Som sygeplejeelev har jeg lært af bioanalytikerstuderende, hvor vigtigt, det er at opsamle den rigtige urin, for at vi kan bruge den. Og hvor mange ressourcer, der bliver brugt på at tage forkerte urinprøver. Vi har begge lært, hvor vigtigt det er at vide, hvad vi går og laver hver især. Jeg havde lidt en forestilling om, hvad en bioanalytiker lavede – de tager blodprøver, og går rundt med deres lille vogn på afdelingen og det var det. Der har jeg nu set et helt andet billede af, at hvad de laver, og hvordan vi kan bruge hinanden.  Og det er jo ikke kun her”. - Sygeplejestuderende

Med baggrund i erfaringerne fra disse prøvehandlinger og bachelorprojektet mellem bioanalytiker- og sygeplejestuderende udarbejdes en projektbeskrivelse om ”Den borgernære bioanalytiker”. Formålet er at undersøge værdien af at ansætte en bioanalytiker på plejehjem, der i samarbejde med plejehjemmets øvrige faggrupper varetager kvalitetsudvikling, kvalitetssikring af bl.a. prøvetagning og behandling af prøver. Primo 2020 drøftes idéen på chefniveau i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.