Vil vi gerne vide, hvis du eller dine pårørende oplever, at noget er gået galt i forbindelse med behandling eller pleje, så vi kan lære af hændelsen og forebygge, at andre bliver udsat for det samme som dig.

Mange borgere modtager hver dag pleje og behandling af kommunen. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, som kan skade dig eller dine pårørende. Hvis du har oplevet eller været ude for en utilsigtet hændelse, kan du rapportere hændelsen her.

En utilsigtet hændelse opstår, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen kan typisk give en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket” - ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt”.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende:

 • Får forkert medicin
 • Får liggesår
 • Får urinvejsinfektion eller lungebetændelse
 • Får forsinket pleje eller behandling
 • Når du har rapporteret en utilsigtet hændelse, får du efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.
 • Det hændelsessted, du har noteret i din rapportering, modtager og behandler hændelsen og bidrager her til læring og kvalitetsudvikling lokalt
 • De kontaktoplysninger, du har angivet i din rapportering, slettes automatisk, når sagen afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler alle anonymiserede utilsigtede hændelser for hele Danmark med det formål at skabe læring på et nationalt plan.

Du kan som borger eller pårørende rapportere en utilsigtet hændelse, hvor mangler eller fejl i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade. Det gør du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Du kan rapportere den utilsigtede hændelse til kommunen, hvis den er opstået:

 • I hjemmesygeplejen
 • På et plejehjem
 • På et botilbud / i sociale sundhedstilbud
 • I sundhedsplejen
 • I misbrugsbehandling
 • I tandplejen
 • I sundhedshuse/genoptræning

Det er vigtigt at rapportere en utilsigtet hændelse. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er nemlig at lære og forebygge, så det du eller dine pårørende har været udsat for, ikke sker igen eller for en anden borger.

Målet med rapportering er at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer. At afkorte det samlede sygdomsforløb, yde bedst mulig omsorg og skabe tryghed for dig og dine pårørende.

 • Din rapportering anonymiseres automatisk, når sagen afsluttes
 • Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole