Hvert plejehjem/forstander får minimum 1 uanmeldt tilsyn årligt, hvor minimum tre borgere bliver besøgt. Under tilsynet bliver det vurderet, om borgerne tilgodeses bedst muligt jf. lovgivningen, det vedtagne serviceniveau, almen faglig standard, forvaltningens regler, instruktioner og værdier. Fokus er på pleje, praktisk hjælp og træning. Tilsynet bliver så vidt muligt gennemført med deltagelse af og i dialog med personalet, så de bedste muligheder for læring og udvikling sikres. Se endvidere ”Kommunalt tilsyn ved plejehjem i Aarhus Kommune 2020” under relateret indhold.

Du kan inddrage tilsynet ved klagesager og/eller mistanke om omsorgssvigt. Både borgere, pårørende, relevante råd/interessenter og personale i Sundhed og Omsorg er velkomne til at kontakte tilsynschef Sus Freundt på tlf. 29 20 97 87 eller mail sof@aarhus.dk

Læs tilsynspolitikken for hjemmeplejen

Læs om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klik herunder for at finde tilsynsrapporter fra områderne i Sundhed og Omsorg: