Det lovpligtige kommunale tilsyn på plejehjem varetages af afdelingen Digitalisering og Kvalitet, der hører under forvaltningen Strategi og Udvikling.

Der gennemføres kommunalt tilsyn af den eksterne leverandør Hjortshøj & Møller Care på 10-20% af plejehjemmene (5-10 plejehjem). Afrapportering er sammenligneligt med afrapportering fra Ældretilsynet. H&M Care beskriver selv tilsynet nærmere i deres folder.

Derudover gennemføres der internt læringsbesøg på de resterende plejehjem (40-45 plejehjem). Det gennemføres af kvalitetskonsulenter fra Digitalisering og Kvalitet.

Læringsbesøgene består af observation og interviews af ledere, medarbejdere, beboere og pårørende, og tilgangen er lærende og anerkendende. Der udarbejdes efterfølgende en rapport.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn:
Læs om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Herunder findes tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra de eksterne, kommunale tilsyn samt de interne læringsbesøg: