Det lovpligtige kommunale tilsyn på plejehjem varetages af afdelingen Digitalisering og Kvalitet, der hører under forvaltningen Strategi og Udvikling.

Der gennemføres kommunalt tilsyn af den eksterne leverandør Hjortshøj & Møller Care på 50% af plejehjemmene (ca. 25 plejehjem). Afrapportering er sammenligneligt med afrapportering fra Ældretilsynet. H&M Care beskriver selv tilsynet nærmere i deres folder.

Derudover gennemføres der internt læringsbesøg på den anden halvdel af plejehjemmene (ca. 25 plejehjem). Det gennemføres af konsulenter fra Digitalisering & Kvalitet.

Læringsbesøgene består af observation og interviews af ledere, medarbejdere, beboere og pårørende, og tilgangen er lærende og anerkendende. Der udarbejdes efterfølgende en rapport.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn:
Læs om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Herunder findes tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra de eksterne, kommunale tilsyn samt de interne læringsbesøg: