Styrelsen for Patientsikkerhed fører såvel Ældre tilsyn (ud fra Lov om social service og i en prøveperiode frem til 31/12 2021) som Sundhedsfaglige tilsyn (ud fra sundhedsloven). Begge tilsyn føres i såvel hjemmepleje som på plejehjem. Tilsynene er risikobaserede, hvilket betyder, at de føres de steder, hvor Styrelsen vurderer størst behov.

Læs mere om det risikobaserede tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside