Indsatsen består af brugerundersøgelse, kontraktopfølgning med eksterne leverandører, revisitation ved ændrede behov, en årlig intern audit samt opfølgning på klager både lokalt eller på forvaltningsniveau. Opfølgningen varetages af afdelingen for Sundhed.

Læs tilsynspolitikken for hjemmeplejen (PDF)