Vi ser uddannelse af elever og studerende som en udviklingsmulighed. Uddannelse af elever og studerende kræver fokus på faglighed og læring.

Sundhed og Omsorg er et professionelt uddannelsessted med vægt på tværfaglighed. Hvert år byder vi velkommen til 700 nye elever på forskellige erhvervsuddannelser og 500 studerende på forskellige professionsbacheloruddannelser.