Praktikken udgør i alt 26 uger. Hos os vil den kliniske undervisning primært foregå på vores genoptræningscentre, lokalcentre og i borgernes eget hjem.

Modul 1
Fokus: Fag, profession og studie

Modul 2
Fokus: Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Modul 4
Fokus: Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 7
Fokus: Udredning og behandling

Modul 9
Fokus: Klinisk ræsonnering og beslutningstagning

Modul 12 
Fokus: Fysioterapeutens rolle som professionel problemløser og behandler

Modul 13
Mulighed for praktik som tilvalg

 

Vejledning

Hos os varetages vejledningen af kliniske undervisere. Vores kliniske vejledere bidrager til, at du får et velorganiseret og professionelt uddannelsesforløb i gode læringsmiljøer.
Gennem kompetenceudvikling og klare rammer for den kliniske undervisning, er vi med til at sikre, at vores kliniske undervisere kan løse opgaven professionelt og velkvalificeret. De kliniske undervisere er tæt på den daglige praksis og er en del af det daglige team. Alle vores undervisere er godkendt og dette er med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen, og sikre at der er sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Tværfagligt samarbejde i studieunits 

Vi vægter tværfaglighed højt. Derfor har vi organiseret vores uddannelsesforløb i studieunits, som fremmer muligheden for tværfaglighed i uddannelsesforløbet. Desuden betyder det, at samarbejde med andre studerende vægtes for at fremme jeres læring under praktikforløbet.

Du kan læse mere om uddannelsen og finde information om ansøgning og optagelse på fysioterapeutuddannelsen via nedenstående link:

http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut