Social- og sundhedsuddannelserne blev ændret den 1. januar 2017. Den tidligere trindelte uddannelse er nedlagt. Nu er der tale om to selvstændige uddannelser på social- og sundhedsområdet: en uddannelse til social- og sundhedshjælper og en uddannelse til social- og sundhedsassistent.

Der er uddannelsesstart 3 gange om året: i april, juni og oktober.

Ansøgningsfrister for 2022 er som nedenstående. Vi forbeholder os retten til, at ændre datoer, hvis nødvendigt. Det er ikke muligt at søge efter ansøgningsfristen.

Optag

Ansøgningsfrist

April 2022

09-01-2022

Juni 2022

27-03-2022

Oktober 2022

07-08-2022

Opslagene er tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside, www.Jobnet.dk og www.sosuiaarhus.dk.

Søger du ansættelse og har grundforløb 2(GF2).

Krav for at kunne starte på uddannelsen

Du skal som minimum have følgende:

 • Bestået GF 2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Realkompetencevurdering (RKV) eller uddannelsesplan

 

Søger du ansættelse, og er du uddannet SOSU-hjælper?

For at kunne starte på uddannelse, skal du som minimum have følgende:

 • Uddannet SOSU-hjælper inden uddannelsesstart
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Realkompetencevurdering (RKV) eller uddannelsesplan

Har du en uddannelse fra før 2002, skal du være særlig opmærksom på, om du opfylder kriterierne for dansk på D niveau og naturfag på E niveau.

Opfylder du ikke kravene vil vi opfordre dig til, at kontakte den nærmeste SOSU skole eller VUC.

 

Søger du ansættelse og går på EUX GF2

Følger du EUX forløbet skal du som minimum have følgende
 • Bestået EUX GF 2 inden uddannelsesstart
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Det er muligt, at starte på EUX uddannelse i Aarhus Kommune en gang om året med start i august.

Følg dette link. https://aarhus.career.emply.com/ledige-stillinger

Inde på siden skal du vælge uddannelse under jobkategori og derefter tryk søg. Finder du ikke et stillingsopslag her, er det fordi der ikke er ledige elevstillinger i øjeblikket. Se evt. punktet ovenfor for aktuelle ansøgningsfrister.

Under hele uddannelsen vil du modtage elevløn.

Som social- og sundhedsassistentelev i Aarhus Kommune vil din løn pr. den 01.01.22 være:
1. år 13.536,71 kr.
2. år 15.468,68 kr.

I Aarhus Kommune er der mulighed for at søge voksenelevløn, når du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og opfylder kriterierne. Pr. den 01.01.22 vil voksenelevlønnen være 21.741,55 kr.

Du er garanteret voksenelevløn, hvis:

1. Du er fyldt 25 år ved uddannelsens start.
2. Du har mindst 1 års beskæftigelse inden for de sidste 4 år inden for én eller flere af nedenstående områder:

        a. Inden for overenskomstens område 
        b. Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
        c. Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
        d. Som handicaphjælper på voksenområdet
        e. I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

 

1. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50%. Eksempelvis 20 timers ansættelse i ½ år regnes som 3 måneders beskæftigelse.
2. 24 timers ansættelse i ½ år regnes som ½ års beskæftigelse.

Beskæftigelse der ikke tæller med

1. Perioder som social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelev kan ikke regnes med i beskæftigelse.
2. Arbejde med børn kan ikke regnes med i beskæftigelse.

En betingelse for at få voksenelevløn er, at du opfylder ovenstående krav og vedlægger dokumentation for dine oplysninger i form af bekræftelse fra arbejdsgiver på ansættelsesforhold, årsopgørelse eller lignende. Du kan evt. benytte en arbejdsgivererklæring.

Udover muligheden for voksenelevløn i følge overenskomsten, så er der også en mulighed for at få voksenlærlingeløn. 

Det er først muligt at søge voksenløn, når du er blevet ansat. Vi opfordrer alle vores elever over 25 år til, at søge om voksenløn.

Sundhed og Omsorg tilbyder praktik i ét af vores distrikter. Du kan ønske et område for dit praktikforløb. Under din uddannelse vil du komme i praktik i både Aarhus Kommune og i regionen.

I dit praktikforløb kommer du til at have en arbejdsdag på 37 timer om ugen. Der kan forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. Din arbejdstid vil som udgangspunkt ligge mellem kl. 7 og 16.

I Sundhed og Omsorg har vi en række principper som skal sikre at du, som elev får et praktikforløb, som styrker dine faglige - og personlige kompetencer.

For os er det vigtigt at du får en tilpas vejledning i dit praktikforløb. Derfor bliver du tilknyttet en praktikvejleder.  Din praktikvejleder kommer til at være en fast del af dit praktikforløb. Alle vores vejleder er uddannet til at varetage vejleder jobbet, dette for at sikre en ensartethed i uddannelsen.

Se kvalitetsaftalen her.

I Sundhed og Omsorg vægter vi tværfaglighed, vi ser tværfaglighed som en del af din udvikling. Derfor er det vigtigt at du som elev, får mulighed for sparring med andre elever. Du får mulighed for at deltage i studieunits og refleksionsgrupper.  

Ønsker du flere oplysninger omkring uddannelsen i Aarhus Kommune kan du finde dem på www.sosuiaarhus.dk 

Vi tilbyder: 

 • Professionelle læringsmiljøer og velorganiseret uddannelsesforløb
 • En attraktiv uddannelse af høj kvalitet
 • Faglig og personlig udvikling
 • Teamsamarbejde
 • Løn under hele uddannelsen
 • Gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, kan du med fordel gennemgå online mini-kurset 'Velkommen om bord' på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere i Sundhed og Omsorg og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer.

Gå til Kursusportalen

Vil du høre hvad vores elever fortæller om SOSU-uddannelsen, så tjek www.sosuiaarhus.dk.