Social- og sundhedsuddannelserne blev ændret den 1. januar 2017. Den tidligere trindelte uddannelse er nedlagt. Nu er der tale om to selvstændige uddannelser på social- og sundhedsområdet: en uddannelse til social- og sundhedshjælper og en uddannelse til social- og sundhedsassistent.

I 2019 er der uddannelsesstart 3 gange om året: i april, august og december.

Ansøgningsfristen for uddannelsesstart i december 2019 var den 1. september og det er derfor ikke længere muligt, at søge en stilling som SOSU-assistentelev.

Bemærk, at SOSU-assistentuddannelsen for uddannede SOSU-hjælpere starter tidligst til november 2019.

Den 11. oktober 2019 vil alle ansøgere til december 2019 få besked om ansættelse.

Ansøgningsfrister for 2020 er som nedenstående. Vi forbeholder os retten til, at ændre datoer, hvis nødvendigt.

Optag

Ansøgningsfrist

December 2019

01-09-2019

April 2020

12-01-2020

August 2020

13-04-2020

December 2020

06-09-2020

Opslagene er tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside og Jobnet.dk.

Søger du ansættelse og har grundforløb 2(GF2).

Krav for at kunne starte på uddannelsen

Du skal som minimum have følgende:

 • Bestået GF 2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Vi prioriterer ansøgere med mindst Dansk på D-niveau – karakter 4 og Naturfag på E-niveau – karakter 7

Realkompetencevurdering (RKV) eller uddannelsesplan:

 • Ansøgere skal medsende en RKV eller uddannelsesplan udarbejdet af en social- og sundhedsskole.
  For at få udarbejdet en RKV kan du tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk. På www.efteruddannelse.dk kan du søge på RKV, og finde den aktuelle skole, hvorpå du ønsker at få udarbejdet RKVen. eksempelvis SOSU Østjylland. SOSU Østjylland har planlagt en RKV-dag om måneden.

 

Søger du ansættelse, og er du uddannet SOSU-hjælper?

For at kunne starte på uddannelse, skal du som minimum have følgende:

 • Uddannet SOSU-hjælper inden uddannelsesstart
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Har du en uddannelse fra før 2002, skal du være særlig opmærksom på, om du opfylder kriterierne for dansk på D niveau og naturfag på E niveau.

Vi prioriterer ansøgere med mindst Dansk på D-niveau – karakter 4 og Naturfag på E-niveau – karakter 7

Realkompetencevurdering (RKV) eller uddannelsesplan:

 • Ansøgere skal medsende en RKV eller uddannelsesplan udarbejdet af en social- og sundhedsskole.
  For at få udarbejdet en RKV skal du hurtigst muligt kontakte SOSU Østjylland på mail: vejledning@sosuaarhus.dk. I mailen skal du skrive dit navn, din mail og dit telefonnr.

Opfylder du ikke kravene vil vi opfordre dig til, at kontakte den nærmeste SOSU skole eller VUC.

 

Søger du ansættelse og går på EUX GF2

Følger du EUX forløbet skal du som minimum have følgende
 • Bestået EUX GF 2 inden uddannelsesstart
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

 Det er muligt, at starte på EUX uddannelse i Aarhus Kommune en gang om året med start i august.

Følg dette link. https://aarhus.career.emply.com/ledige-stillinger

Inde på siden skal du vælge uddannelse under jobkategori og derefter tryk søg. Finder du ikke et stillingsopslag her, er det fordi der ikke er ledige elevstillinger i øjeblikket. Se evt. punktet ovenfor for aktuelle ansøgningsfrister.

Under hele uddannelsen vil du modtage elevløn.

Som social- og sundhedsassistentelev i Aarhus Kommune vil din løn pr. den 01.08.18 være:
1. år 12.651,65 kr.
2. år 14.457,30 kr.

I Aarhus Kommune er der mulighed for at søge voksenelevløn, når du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og opfylder kriterierne. Pr. den 01.08.18 vil voksenelevlønnen være 20.276,71 kr.

Du er garanteret voksenelevløn, hvis:

1. Du er fyldt 25 år ved uddannelsens start.
2. Du har mindst 1 års beskæftigelse inden for de sidste 4 år inden for én eller flere af nedenstående områder:

        a. Inden for overenskomstens område 
        b. Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
        c. Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
        d. Som handicaphjælper på voksenområdet
        e. I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

 

1. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50%. Eksempelvis 20 timers ansættelse i ½ år regnes som 3 måneders beskæftigelse.
2. 24 timers ansættelse i ½ år regnes som ½ års beskæftigelse.

Beskæftigelse der ikke tæller med

1. Perioder som social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelev kan ikke regnes med i beskæftigelse.
2. Arbejde med børn kan ikke regnes med i beskæftigelse.

En betingelse for at få voksenelevløn er, at du opfylder ovenstående krav og vedlægger dokumentation for dine oplysninger i form af bekræftelse fra arbejdsgiver på ansættelsesforhold, årsopgørelse eller lignende. Du kan evt. benytte en arbejdsgivererklæring.

Du kan først søge om voksenelevløn, når du er ansat og har modtaget din uddannelsesaftale og uddannelsesbrev. I uddannelsesbrevet står der hvordan du skal søge voksenelevløn.

Sundhed og Omsorg tilbyder praktik i ét af vores 7 områder. Du kan ønske et område for dit praktikforløb. Under din uddannelse vil du komme i praktik i både Aarhus Kommune og i regionen.

Kort over områder i magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

I dit praktikforløb kommer du til at have en arbejdsdag på 37 timer om ugen. Der kan forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. Din arbejdstid vil som udgangspunkt ligge mellem kl. 7 og 16.

I Sundhed og Omsorg har vi en række principper som skal sikre at du, som elev får et praktikforløb, som styrker dine faglige - og personlige kompetencer.

For os er det vigtigt at du får en tilpas vejledning i dit praktikforløb. Derfor bliver du tilknyttet en praktikvejleder.  Din praktikvejleder kommer til at være en fast del af dit praktikforløb. Alle vores vejleder er uddannet til at varetage vejleder jobbet, dette for at sikre en ensartethed i uddannelsen.

Se kvalitetsaftalen her.

I Sundhed og Omsorg vægter vi tværfaglighed, vi ser tværfaglighed som en del af din udvikling. Derfor er det vigtigt at du som elev, får mulighed for sparring med andre elever. Du får mulighed for at deltage i studieunits og refleksionsgrupper.  

Ønsker du flere oplysninger omkring uddannelsen i Aarhus Kommune kan du finde dem på www.sosuiaarhus.dk 

Vi tilbyder: 

 • Professionelle læringsmiljøer og velorganiseret uddannelsesforløb
 • En attraktiv uddannelse af høj kvalitet
 • Faglig og personlig udvikling
 • Teamsamarbejde
 • Løn under hele uddannelsen
 • Gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, kan du med fordel gennemgå online mini-kurset 'Velkommen om bord' på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere i Sundhed og Omsorg og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer.

Gå til Kursusportalen