I 2019 er der uddannelsesstart 3 gange om året: april, august og december.

Ansøgningsfristen for uddannelsesstart i april 2020 var den 12. januar og det er derfor ikke længere muligt, at søge en stilling som SOSU-hjælperelev.

Den 19. februar 2020 vil alle ansøgere til april 2020 få besked om ansættelse.

Ansøgningsfrister for 2020 er som nedenstående. Vi forbeholder os retten til, at ændre datoer, hvis nødvendigt.

Optag

Ansøgningsfrist

April 2020

12-01-2020

August 2020

13-04-2020

December 2020

06-09-2020

Aktuelle stillingsopslag er tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside og Jobnet.dk. 

 

Følg dette link.https://aarhus.career.emply.com/ledige-stillinger

Inde på siden skal du vælge uddannelse under jobkategori og derefter tryk søg. Finder du ikke et stillingsopslag her, er det fordi, der ikke er ledige elevstillinger i øjeblikket. Se evt. punktet ovenfor for aktuelle ansøgningsfrister. 

Under hele uddannelsen vil du modtage elevløn.
Elevlønnen er pr. den 01.08.19 11.720,79 kr.
I Aarhus Kommune er der mulighed for at søge voksenelevløn, når du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og opfylder kriterierne. Pr. 01.08.19 er voksenelevlønnen 20.577,61 kr.

Du er garanteret voksenelevløn, hvis:

 1. Du er fyldt 25 år ved uddannelsens start.
 2. Du har mindst 1 års beskæftigelse inden for de sidste 4 år inden for én eller flere af nedenstående områder:

          a. Inden for overenskomstens område 
          b. Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
          c. Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
          d. Som handicaphjælper på voksenområdet
          e. I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

 

 1. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50%. Eksempelvis 20 timers ansættelse i ½ år regnes som 3 måneders beskæftigelse.
 2. 24 timers ansættelse i ½ år regnes som ½ års beskæftigelse.

 

Beskæftigelse, der ikke tæller med

 1. Perioder som social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelev kan ikke regnes med i beskæftigelse.
 2. Arbejde med børn kan ikke regnes med i beskæftigelse.

En betingelse for at få voksenelevløn er, at du opfylder ovenstående krav og vedlægger dokumentation for dine oplysninger i form af bekræftelse fra arbejdsgiver på ansættelsesforhold, årsopgørelse eller lignende. Du kan evt. benytte en arbejdsgivererklæring.

Du kan først søge om voksenelevløn, når du er ansat og har modtaget din uddannelsesaftale og uddannelsesbrev. I uddannelsesbrevet står der, hvordan du søger voksenelevløn.

Sundhed og Omsorg tilbyder praktik i ét af vores 7 områder. Du kan ønske et område for dit praktikforløb.

Kort over områder i magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

I dit praktikforløb vil du gennemsnitligt skulle arbejde 37 timer om ugen. Der kan forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. Din arbejdstid vil som udgangspunkt ligge mellem kl. 7 og 16.

Vi tilbyder:

 • Professionelle læringsmiljøer og velorganiseret uddannelsesforløb
 • En attraktiv uddannelse af høj kvalitet
 • Faglig og personlig udvikling
 • Teamsamarbejde
 • Løn under hele uddannelsen

I Sundhed og Omsorg har vi en række principper, som skal sikre, at du som elev får et praktikforløb, som styrker dine faglige - og personlige kompetencer.

For os er det vigtigt, at du får en tilpas vejledning i dit praktikforløb. Derfor får du tilknyttet en praktikvejleder. Din praktikvejleder kommer til at være en fast del af dit praktikforløb. Alle vores vejledere er uddannet til at varetage vejlederjobbet, dette for at sikre en ensartethed i uddannelsen.

Læs kvalitetsaftalen

I Sundhed og Omsorg vægter vi tværfaglighed - vi ser tværfaglighed som en del af din udvikling. Derfor er det vigtigt, at du som elev får mulighed for sparring med andre elever. Du vil få mulighed for at deltage i studieunits eller refleksionsgrupper.

Ønsker du flere oplysninger omkring uddannelsen i Aarhus Kommune, kan du finde dem på www.sosuiaarhus.dk

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, kan du med fordel gennemgå online mini-kurset 'Velkommen om bord' på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere i Sundhed og Omsorg og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer.

Gå til Kursusportalen