I Teknik og Miljø løser vi opgaver under overskriften "Vi skaber løsninger sammen".

Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner.

Teknik og Miljø består af to forvaltninger, en afdeling for arealudvikling og almene boliger, en fællesadministration samt et ledelsessekretariat og beskæftiger i alt cirka 1.000 medarbejdere.

Henrik Seiding er direktør for Teknik og Miljø.

Her kan du se organisationsdiagrammet for Teknik og Miljø

Teknik og Miljø samarbejder også med flere forskellige samarbejdspartnere blandt andre fællesrådene, som gør en stor indsats for at varetage de lokale samfunds interesser. En anden samarbejdspartner er Det Grønne Råd, som er med til at fremme dialogen og samarbejdet på naturområdet mellem Aarhus Kommune og de organisationer og foreninger, som har særlig interesse i beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og det grønne. Det Grønne Råd er rådgivende for Aarhus Kommune.

Rådmanden for Teknik og Miljø er Bünyamin Simsek. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for Teknik og Miljø.

Pejlemærker og organisatoriske indsatsområder

Teknik og Miljø arbejder efter fem politiske pejlemærker, der sætter retningen for arbejdet i forvaltningen frem mod 2021. Pejlemærkerne spænder fra, hvordan kommunens borgere betjenes bedst til emner som fremkommelighed, grøn omstilling og gode lokalsamfund. 

Her kan du læse mere om de politiske pejlemærker for Teknik og Miljø 2019-2021

For at danne ramme om så god og velfungerende en arbejdsplads som muligt arbejder organisationen Teknik og Miljø efter tre overskrifter: 

1) Et Teknik og Miljø i fællesskab
Teknik og Miljø skal i endnu højere grad fremstå som én enhed, der blandt andet er kendetegnet af fælles mål, en vi-følelse og et stærkt samarbejde på tværs. Det skal vi understøtte i vores eksterne såvel som vores interne kommunikation.

2) Den attraktive arbejdsplads
Det er vores vision, at Teknik og Miljø bliver blandt byens bedste arbejdspladser med motivation, trivsel og arbejdsglæde. Vi skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde gode medarbejdere og medarbejdersammensætningen skal i højere grad afspejle det omkringliggende samfund.

3) Den effektive organisation
Teknik og Miljø skal have et vedvarende fokus på effektiv opgavevaretagelse, så vi sikrer en hensigtsmæssig og ansvarlig ressourceanvendelse og samtidig styrker kvaliteten af vores ydelser. Der skal være særlig fokus på forenkling af arbejdsgange og mulighederne for digitalisering.

Her kan du læse mere om de organisatoriske indsatsområder for Teknik og Miljø 2019-2021