Vi løser opgaverne under overskriften ”Teknik og Miljø i fællesskab – for borgere og virksomheder”.

Teknik og Miljøs mission: Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus
Teknik og Miljøs vision: Vi er blandt byens bedste arbejdspladser og gør Aarhus til en god by for alle

Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk, grupper, råd og enkeltpersoner.

Teknik og Miljø er én forvaltning med en række områder og stabe, der beskæftiger i alt cirka 1.000 medarbejdere.

Henrik Seiding er direktør for Teknik og Miljø.

Her kan du se organisationsdiagrammet for Teknik og Miljø

Rådmanden for Teknik og Miljø er Nicolaj Bang. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for Teknik og Miljø.

Politiske pejlemærker

Teknik og Miljø arbejder efter fem politiske pejlemærker, der sætter retningen for arbejdet i forvaltningen. 

Her kan du læse de politiske pejlemærker for Teknik og Miljø

Det kræver mange forskellige tiltag at arbejde efter de tre overskrifter. Et af dem er god ledelse. Derfor sætter Teknik og Miljø særligt fokus på ledelse, og det har blandt resulteret i udarbejdelsen af et fælles ledelsesgrundlag, som både er tilgængelig for ledere og medarbejdere – og i øvrigt alle andre interesserede.