Vi løser opgaverne under overskriften ”Teknik og Miljø i fællesskab – for borgere og virksomheder”.

Teknik og Miljøs mission: Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus
Teknik og Miljøs vision: Vi er blandt byens bedste arbejdspladser og gør Aarhus til en god by for alle

Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk, grupper, råd og enkeltpersoner.

Teknik og Miljø er én forvaltning med en række områder og stabe, der beskæftiger i alt cirka 1.000 medarbejdere.

Henrik Seiding er direktør for Teknik og Miljø.

Her kan du se organisationsdiagrammet for Teknik og Miljø

Rådmanden for Teknik og Miljø er Steen Stavnsbo. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for Teknik og Miljø.

Pejlemærker og organisatoriske indsatsområder

Teknik og Miljø arbejder efter fem politiske pejlemærker, der sætter retningen for arbejdet i forvaltningen. 

Her kan du læse de politiske pejlemærker for Teknik og Miljø

For at danne ramme om så god og velfungerende en arbejdsplads som muligt arbejder organisationen Teknik og Miljø efter tre overskrifter: 

1) Et Teknik og Miljø i fællesskab
Teknik og Miljø skal i endnu højere grad fremstå som én enhed, der blandt andet er kendetegnet af fælles mål, en vi-følelse og et stærkt samarbejde på tværs. Det skal vi understøtte i vores eksterne såvel som vores interne kommunikation.

2) Den attraktive arbejdsplads
Det er vores vision, at Teknik og Miljø bliver blandt byens bedste arbejdspladser med motivation, trivsel og arbejdsglæde. Vi skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde gode medarbejdere og medarbejdersammensætningen skal i højere grad afspejle det omkringliggende samfund.

3) Den effektive organisation
Teknik og Miljø skal have et vedvarende fokus på effektiv opgavevaretagelse, så vi sikrer en hensigtsmæssig og ansvarlig ressourceanvendelse og samtidig styrker kvaliteten af vores ydelser. Der skal være særlig fokus på forenkling af arbejdsgange og mulighederne for digitalisering.

Her kan du læse mere om de organisatoriske indsatsområder for Teknik og Miljø 2019-2021

Det kræver mange forskellige tiltag at arbejde efter de tre overskrifter. Et af dem er god ledelse. Derfor sætter Teknik og Miljø særligt fokus på ledelse, og det har blandt resulteret i udarbejdelsen af et fælles ledelsesgrundlag, som både er tilgængelig for ledere og medarbejdere – og i øvrigt alle andre interesserede.