AffaldVarme Aarhus leverer og udvikler sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og omegn. AffaldVarme Aarhus er en del af Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Her kan du læse om bl.a:
  • AffaldVarme Aarhus' organisation
  • Job ved AffaldVarme Aarhus
  • Kerneopgaver, den grønne profil og virksomhedsplaner
Der er også information og selvbetjening til kunder, leverandører og erhverv, jobsøgende, studerende, skoler og besøgsgrupper.

AffaldVarme Aarhus står for den samlede affaldshåndtering i Aarhus Kommune og leverer fjernvarme til 90 procent af indbyggerne med fjernvarme

AffaldVarme Aarhus er en organisation under Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Den har en samlet årlig omsætning på omkring 3,0 mia. kr. og beskæftiger tæt ved 400 medarbejdere.

Affald

AffaldVarme Aarhus har ansvar for, at den samlede affaldsmængde i Aarhus Kommune håndteres og bearbejdes miljømæssigt forsvarligt. Det sker ud fra Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018, som hviler på regeringens affaldsstrategi og kommunens værdigrundlag: troværdighed, respekt og engagement.

Målet er en troværdig affaldspolitik. Den bygger på respekt for miljøet og for borgernes penge og drager nytte af borgernes store engagement på affaldsområdet.

AffaldVarme Aarhus driver en række affaldsbehandlingsanlæg. Forbrændingsanlægget, som er et affaldsfyret kraftvarmeværk, er det største.

Varme

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til mere end 90 procent af Aarhus Kommunes indbyggere med fjernvarme. Et fjernvarmenet på over 2.000 km forsyner hver dag omkring 300.000 indbyggere med fjernvarme, og kunderne spænder fra store boligselskaber til enfamiliehuse. Derudover leveres fjernvarme til flere nabokommuner.

AffaldVarme Aarhus arbejder med at omdanne fjernvarmen til stadig mere grøn varme.

Hovedparten af varmen købes af transmissionsselskabet Varmeplan Aarhus, der igen køber varmen hos varmeproducenter. Et stort arbejdsområde er opmåling og ledningsregistreringer - i et vist omfang også for eksterne ledningsejere.

AffaldVarme Aarhus har som organisation tre linjer: Affald, AffaldsCenter og Fjernvarme. Dertil kommer Klimasekretariatet og Staben med fællesfunktioner.

AffaldVarme Aarhus' ledelse

AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen er leder af AffaldVarme Aarhus. Lederne i linjeorganisationerne, Staben og Klimasekretariatet er:

Genbrug og Energi

Genbrug- og Energichef Lene van der Raad 

Fjernvarme

Fjernvarmechef Elsebeth Arendt 

Staben

Stabschef Lars Gjørtz Hougaard