Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger er en tværgående stabsenhed i Teknik og Miljø, hvis dagligdag er at være med til at skabe udviklingen og bidrage til den politiske dagsorden. Vi har et mål om i fællesskab at kunne navigere fleksibelt og at stå til rådighed for alle, samtidig med at vi leverer et højt serviceniveau.

Visionen om den gode by for alle er central i vores hverdag. Vi udarbejder planstrategien og kommuneplanen, foretager strategiske opkøb og udvikler arealer i overensstemmelse med byens mål om vækst og fortætning. På samme tid som vi arbejder med udviklingen af både nye og eksisterende bydele, medvirker vi til at realisere et mangfoldigt boligudbud i Aarhus.

Vi opfører almene boliger i hele kommunen og udvikler de kommunalt ejede arealer fra tomme byggefelter – eller udtjente erhvervsområder – til levende bydele. Vi sælger grunde til både privatpersoner, der ønsker at bygge på egen grund, samt til investorer, der med deres økonomiske vilje giver byen de vækstbetingelser, vi alle har brug for. Og altid i overensstemmelse med de politiske visioner for byen.