Fællesadministrationen løser Teknik og Miljøs opgaver indenfor økonomi, indkøb, HR, udvikling, IT og GIS (geografiske informationssystemer). Vi har også ansvaret for ejendomsbeskatning. Dertil kommer ejendomsområdet med ansvaret for Aarhus Kommunes bygninger. Denne opgave er delt med de øvrige dele af Aarhus Kommune, sådan at vi har ansvaret for klimaskærmen og de tekniske installationer. Vi varetager også salg og udlejning af kommunale ejendomme, bortforpagtning af landbrugsarealer, samt opgaver som vagt, bygningsservice og kantinedrift.

Ring eller skriv, når det handler om ansøgninger og praktikforløb, leverandørspørgsmål, kort og data – eller hvis der er spørgsmål til ejendomsskatten. Ring og skriv også, hvis der er spørgsmål vedrørende kommunale bygninger og lokaler, lejemål, forpagtning og lignende. Det er ikke sikkert, det er os, der skal svare – men vi kan hjælpe alle det rigtige sted hen.

Her kan du se organisationsdiagrammet for Fællesadministrationen