Vælg kategori

Vi skaber gode rammer for erhvervslivet

Teknik og Miljø har dagligt kontakt med store dele af erhvervslivet, og vi skaber de gode rammer for, at også din virksomhed kan få de bedste betingelser for fremgang og udvikling. Få de seneste nyheder i vores nyhedsbrev, TM Erhverv, og læs om, hvad vi gør for dig og din branche. TM Erhverv udkommer hver anden måned.

 

Aarhus til miljøministeren: Gør livet nemmere for bygherrer og genindfør bagatelgrænse

I dag skelnes der ikke mellem små midlertidige grundvandssænkninger og store grundvandssænkninger, som påvirker jordforurening eller natur. Begge sager skal igennem den samme screening for miljøpåvirkning, inden kommunen kan give en byggetilladelse. Spild af tid, mener Aarhus Kommune, der opfordrer til en lovændring, så det bliver lettere for bygherrer at lave en holdbar tidsplan og udnytte kommunens ressourcer mere hensigtsmæssigt.