Anlægsarbejde fremrykkes for at afbøde økonomisk krise

Aarhus Byråd har netop vedtaget at fremrykke en række anlægsprojekter. Det sker for at stimulere erhvervssektoren og få gang i økonomien, der er hårdt ramt af covid-19.

Vi gør alt, hvad vi kan for at bidrage til, at samfundshjulene holdes i gang, således de økonomiske konsekvenser af covid-19 bliver mindst mulige,
siger rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek.

Helt konkret knokles der på for at byggemodne nye parcelhusgrunde. Det sker både i Malling og Hårup. Og i Hasselager er byggemodningen af et nyt erhvervsområde i fuld gang.

Mere arbejde nu og i fremtiden

Afdelingsleder i Byggemodning, Ole Bondrop, forklarer, hvordan afdelingen udnytter de ekstra midler, der er tildelt byggemodningen ifm. fremrykningen af opgaver.

”Det giver os mulighed for at sætte gang i flere entreprenører og køre flere projekter parallelt, så flere grunde bliver hurtigere klar til salg”

Det resulterer i arbejde til både store og mindre entreprenørvirksomheder samt efterfølgende både projektudviklere, byggefirmaer og håndværksmestre, når grundene bliver solgt.

Fart på de store byudviklingsområder

Byggemodningen i området omkring det gamle Amtssygehus er speedet gevaldigt op, efter det blev endeligt besluttet, at letbanens etape 2 ikke skal føres ad Tage Hansens Gade.

Det betyder, at så snart den sidste helhedsplanlægning af området falder på plads, kan byggemodningen gå i gang med forberedelse af infrastruktur og forsyning i området.

Det samme gælder på Indre Aarhus Ø og i Sydhavnskvarteret.

Vi løber ekstra stærkt i den her tid og ruster op, så vi er klar til at slå til, så snart signalet lyder,
siger Ole Bondrop.