Corona fremskynder nye måder at holde borgermøder på

I den aktuelle situation har vi fået flere henvendelser fra erhvervslivet, der har opfordret os til at holde dampen oppe og f.eks. fortsætte arbejdet med sagsbehandling og lokalplaner og levere på et niveau, der er så tæt på normal drift som muligt.

Derfor er jeg tilfreds med, at Magistraten har støttet vores plan for at afholde dialogmøder virtuelt. Som omtalt andetsteds i dette nyhedsbrev har vi i Teknik og Miljø for kort tid siden afholdt vores første virtuelle borgermøde, som blev livestreamet via Facebook og fulgt af flere end 160 personer.

Mange fordele

Vi har gennem længere tid arbejdet med at inddrage borgere og erhvervslivet på nye måder, uden at man er tvunget til fysisk at møde op et bestemt sted. Coronaen har fremskyndet denne proces og meget tyder på, at vi vil gøre meget mere brug af denne form i fremtiden. De virtuelle møder har mange fordele. Ud over at det er lettere at deltage hjemme fra stuen eller et kontor, så er det for mange også mere overkommeligt at skrive et spørgsmål undervejs i et virtuelt møde, end det er at stille det på de normale fysiske møder. På den måde får vi flere spørgsmål på bordet og kvalificeret debatten.

Det betyder naturligvis ikke, at alle fremtidige borgermøder med fysisk fremmøde bliver erstattet af virtuelle, da det fysiske møde – når vi igen er i stand til at give hånd og være tæt på hinanden – jo ikke kan erstattes af et møde via kameraer og mikrofoner. Men de to måder at møde hinanden på kan være et kærkomment supplement til hinanden.

Også i andre sammenhænge kan har det vist sig, at møder mellem f.eks. virksomheder og medarbejdere i Teknik og Miljø kan klares via Skype, Teams eller en af de andre muligheder, der efterhånden findes. Så den aktuelle krise har lært os, at vi på den måde kan spare værdifuld tid på transport o. lign. og hurtigere afklare nødvendige forhold. Også når situationen er normal igen.

Hjælp til erhvervslivet

Som nævnt i ekstraudgaven af Teknik og Miljø Erhverv i marts måned har vi i kommunen sat flere tiltag i gang for at afbøde den negative effekt af Corona. Det drejer sig f.eks. om bortfald af afgift på udeservering, betaling af faste driftskontrakter, ophævelse af parkerings begrænsninger af hensyn til medarbejdere, der er sendt hjem, en investeringspakke på 300 mio. kr., udsat dækningsafgift, hjælpepakke til kulturen på 75 mio. kr. mv.

Til sidst vil jeg ikke undlade at udtrykke glæde over, at det med en ihærdig indsats er lykkedes at få bunken af ophobede byggesager væk, så medarbejdere kan gå i gang med at behandle alle fuldt oplyste sager fra den dag, de kommer ind. Vi lover, at vi ikke hviler på laurbærrene af den grund, Vi skal fortsat have fokus på at holde alle sagsbehandlingstider nede, for vi kan ikke udelukke, at der på sigt kan ske udsving igen.

Bünyamin Simsek