Et skridt nærmere bedre fremkommelighed i Aarhus syd

Bering-Beder vejen er gået ind i anlægsfasen, og første spadestik er netop taget.

​Det er en milepæl, at maskinerne er rullet ind, og anlægget er gået i gang. Projektet er selvfølgelig blevet udfordret af Corona-situationen, men både vi og entreprenøren holder skruen i vandet, så godt vi kan.
fortæller Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Beder vejen, Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

Når vejen står færdig i slutningen af 2022, kommer det til at få stor betydning for virksomheder og borgere i Aarhus syd, som bliver bedre forbundet med resten af Aarhus Kommune.

Bering-Beder vejen kommer til at strække sig fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst og forbinder på den måde den sydlige del af Aarhus Kommune. Vejen vil – sammen med E45 og Djurslandsmotorvejen – danne en Ring 3 rundt om Aarhus og give en bedre fremkommelighed.

Tidsplanen holder

Arbejdet med Bering-Beder vejen starter primært i vest ved Torshøjvej, hvor krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen skal udvides, og på Hovvejen skal broen over jernbanen udskiftes.

Selvom Corona-situationen har besværliggjort projektet og formentlig vil fortsætte med det, så forventes Bering-Beder vejen fortsat at være klar til de første biler ved årsskiftet 2022/23.

Følg projektet på https://bering-bedervejen.aarhus.dk/.

Fakta om Bering-Beder vejen

  • 12 km ny vej i Aarhus syd
  • Vejen løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • Vejen forventes færdig i slutningen af 2022
  • M.J. Eriksson er entreprenør på projektet