Få hjælp til dit erhvervsaffald

Hvornår skal du anmelde dit affald til Aarhus Kommune? Hvad er farligt affald? Og hvordan kommer du af med dit affald? Alt dette og meget mere kan du finde svar på via aarhus.dk/erhvervsaffald. Siderne om erhvervsaffald er udgivet i forbindelse med, at AffaldVarme Aarhus er selskabsgjort. Du finder derfor i fremtiden den primære information om erhvervsaffald på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Kommunen er stadig myndighed

Aarhus Kommune beholder myndighedsfunktionen, når det gælder erhvervsaffald. Det er derfor os, du skal kontakte, hvis din virksomhed f.eks. skal anmelde farligt affald eller byggeaffald til Aarhus Kommune, eller du har brug for at vide, hvor en bestemt type affald skal afleveres.

Dette kan du læse meget mere om på aarhus.dk/erhvervsaffald.

Hjælp til håndtering af affald

Hvis du er i tvivl om, hvordan du mindsker mængden af din virksomheds affald, anmelder, sorterer eller håndterer dit affald bedst muligt, kan du få hjælp af Aarhus Kommunes affaldskonsulenter. Du kan læse mere om affaldskonsulenterne her.