Hurtigere sagsbehandling i Byggeri

Coronakrisen har på ingen måde sat sagsbehandlingen i Byggeri i stå. Samtlige medarbejdere har etableret effektive hjemmearbejdspladser, så byggesagsbehandlingen påvirkes mindst muligt af tidens særlige restriktioner. Det betyder også, at den positive udvikling, der er sket i sagsbehandlingen, fortsætter.

Tidligere har der været et vist efterslæb af sager i afdelingen, og det betød, at der kunne opstå ventetid, fra afdelingen modtog en byggeansøgning, til sagen kom under behandling. Sådan er det ikke længere. Den bunke af sager, der havde hobet sig op, er elimineret, og derfor bliver alle sager hurtigt fordelt til byggesagsbehandlerne. Man kan altså forvente, at hvis ens ansøgning er fuldt oplyst, går sagsbehandlingen i gang umiddelbart efter modtagelse og screening.

Fortsat fokus på tiden

Selvom mange allerede nu vil opleve en markant nedgang i sagsbehandlingstiden, ønsker afdelingen at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. Derfor arbejdes der på, at den enkelte sagsbehandler får færre sager at arbejde med.
- Vi har nu fået mulighed for at prioritere arbejdet anderledes, så sagsbehandlerne hver især skal have færre sager at koncentrere sig om. Det, forventer vi, vil nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg.

Store udsving

Selvom sagsbehandlingstiderne nu forventes nedbragt, vil der fortsat kunne ses udsving i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som graferne også viser. Det skyldes ikke mindst, at der er stor forskellighed i den kompleksitet, der er i sagerne.

- Udover byggeloven kan sagerne skulle afstemmes med op til 21 forskellige lovgivninger. Det er naturligvis tidskrævende, og det skal vi så vidt muligt søge at undgå. Vi kan derfor heller ikke anbefale forhåndsdialogen nok. Den er afgørende for, at projekterne bliver tilpasset, og at vi får tingene i den rigtige rækkefølge, så vi får sat tempoet rigtigt fra start, siger Ann Hamborg.

Forhåndsdialogen foregår i øjeblikket via virtuelle møder, og det fungerer godt.

- Vi er pt. meget begrænsede i vores muligheder for at komme ud, men vi finder hele tiden løsninger, så tingene går bestemt ikke i stå af den grund, understreger Ann Hamborg.

Sagsbehandlingstiden for etagebyggeri bolig og erhverv lå ved seneste opgørelse over de nationale servicemål. Sagsbehandlingstiderne opgøres på det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse. Det vil sige, at når der falder afgørelse i store, komplekse sager, så afspejles det i grafen. Man kan altså ikke se grafen som et udtryk for, hvor lang tid man kan forvente sagsbehandlingstiden er her og nu.